سینماتیک روباتهای متحرک- Mobile Robot Kinematics

سینماتیک روباتهای متحرک
سینماتیک روباتهای متحرک شبیه به روباتهای صنعتی است با این تفاوت که  روبات متحرک میتواند آزادانه در محیط حرکت نماید.
علاوه بر آن روش مستقیمی برا ی اندازه گیری موقعیت روبات وجود ندارد و موقعیت را باید در طول زمان با انتگرال گیری از حرکت های انجام شده بدست آورد.
اینکار منجر به ایجاد خطا در اندازه گیری خواهد شد.
مقابله با این مسئله یکی ازمباحث جدی در روبات های متحرک میباشد.
برای  فهم حرکت روبات باید از محدودیتهائی که چرخها بر سر راه حرکت ایجاد میکنند شروع نمود.
برای دانلود پاورپوینت کلیک کنید.
/ 0 نظر / 5 بازدید