افزایش عمر سایشی قالب های آهنگری با پوشش کاربیدی

افزایش عمر سایشی قالب های آهنگری با پوشش کاربیدی

نویسندگان :
فرهاد فضلعلی پور ، مهرداد آقایی

چکیده :
مقاومت سایشی و خوردگی عالی به همراه چسبندگی و دوام حرارتی خوب پوشش‌های کاربیدی که به روش نفوذ واکنش گرمایی  ( Thermo Reactive Diffusion (TRD ایجاد می شوند، این پوشش‌ها را از لحاظ تکنولوژیکی مورد توجه ساخته است. این تحقیق  به بررسی مکانیسم رشد پوشش کاربید وانادیم (VC) در سطح فولاد و خواص ساشی آن برای افزایش عمر قالب های شکلدهی، پرداخته است. تشکیل پوشش کاربید وانادیم، با قرار دادن فولاد گرمکار 1.2367DIN  در محیط غنی از وانادیم حاوی پودر فرو وانادیم، کلریدآلومنیم و آلومینا، و ایجاد ترکیب بین وانادیم محیط با کربن موجود در سطح فولاد در دما‌های 950، 1050 و 1150 درجه سانتیگراد، به مدت 0.5 تا 4.5 ساعت، انجام شد. از میکروسکوپ نوری  و میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مجهز به آنالیز نقطه‌ای  EDAX و اشعه X برای مطالعه پوشش استفاده شد. بسته به زمان ودمای عملیات، ضخامتی بین 2.3 تا 23.2 میکرومتر ایجاد شد. در بررسی مقاومت سایشی، این پوشش با نمونه های نیتروکربوره و سختکاری شده، با استفاده از روش تست سایش Pin-on-disk مقایسه شد. مشاهده شد که نمونه های پوشش شده با کاربید وانادیم دارای بالاتری مقاومت سایشی در مقایسه با نمونه های نیترو کربوره و سختکاری شده می باشند.

دانلود مقاله (1MB)

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید