موتورهای هیدروژنی

خصوصیات احتراقی هیدروژن

•    محدوده وسیع قابلیت احتراق

•    انرژی مشتعل شدن کم

•     ضخامت کم لایه خاموش شدن(quench )

•         دمای خودسوزی بالا (اکتان زیاد )

•         سرعت سوختن زیاد در نسبت استوکیو متریک

•         ضریب پخش زیاد

•         چگالی خیلی کم

محدوده وسیع قابلیت اشتعال

   هیدروژن در مقایسه با دیگر سوخت ها محدوده وسیعی در قابلیت اشتعال دارد . یعنی موتور میتواند در نسبت های مختلفی از مخلوطهای هوا به سوخت کار کند. یک مزیت مهم آن این است که هیدرژن می تواند در یک مخلوط رقیق هم روشن باشد. این همان علت آن ست که موتور هیدروژنی واقعا به آسانی روشن می شود.هیدروژن از نسبت 34:1 تا 180:1 می تواند کار کند.

انرژی مشتعل شدن کم

    هیدروژن انرژی مشتعل شدن کمی دارد. میزان انرژی مورد احتیاج برای مشتعل شدن هیدروژن حدودا یک مرتبه بزرگی کمتر از بنزین است. این موتور هیدروژنی را توانا می کند تا در مخلوطهای رقیق روشن شود و روشن شدن سریع را اطمینان دهد.

ضخامت کم لایه خاموش شدن(quench )

 هیدروژن ضخامت لایه خاموش شدن کمی دارد ،کمتر از بنزین. در نتیجه ، شعله های هیدروژن نسبت به سوخت های دیگر  قبل از اینکه خاموش شوند به دیواره سیلندر نزدیکتر می شوند. بنابراین یک شعله هیدروژن سخت تر از بنزین خاموش می شود.

دمای خودسوزی بالا (اکتان زیاد )

  هیدروژن دمای خود سوزی نسبتا بالایی دارد. این وقتی مخلوط سوخت و هوا فشرده می شود معنی خیلی مهمی دارد . در واقع ، دمای خود سوزی یک فاکتور مهم در تعیین نسبت تراکمی که موتور میتواند استفاده کند است ، چون میزان بالا رفتن دما هنگام تراکم به نسبت تراکم مربوط می شود.

سرعت سوختن زیاد در نسبت استوکیو متریک

   تحت شرایط استوکیو متریک، سرعت سوختن هیدروژن تقریبا یک مرتبه بزرگی بزرگتر از بنزین است . این به این معنی است که موتورهای هیدروژنی به سیکل ایده آل ترمودینامیکی نزدیکتر هستند . در مخلوطهای رقیق تر ، هر چند ، سرعت شعله به طور چشمگیری کم می شود.

ضریب پخش زیاد

     این توانایی پراکنده شدن در هوا به طور قابل توجهی بزرگتر از بنزین است و این مزیت است ، به دو دلیل اصلی: اولا ، آن تشکیل مخلوط یکنواخت را آسان می کند. ثانیا، اگر نشتی هیدروژن اتفاق بیفتد ، هیدروژن به سرعت پراکنده می شود . از این رو ، خطر انفجار می تواند کم یا جلوگیری شود .

چگالی خیلی کم

    این دو عیب را در موقعی که در موتورهای احتراق داخلی استفاده می شود بوجود می آید: اولا ، حجم زیادی برای ذخیره سازی هیدروژن کافی نیاز است تا به خودرو محدوده لازم حرکت را بدهد. ثانیا ، چگالی انرژی مخلوط هیدروژن-هوا ، و بنابراین قدرت خروجی کم می شود

نسبت هوا به سوخت  محاسبات نشان می دهد که نسبت شیمیایی یا استوکیو متریک هوا به سوخت برای احتراق کامل هیدروژن در هوا از نظر جرمی حدود 34:1 است . این خیلی بزرگتر از نسبت هوا به سوخت بنزین ( 14.7:1) است.

 

  چون هیدروژن در شرایط معمولی گازی است ، از یک سوخت مایع فضای بیشتری در اتاقک احتراق اشغال می کند . در نتیجه فضای کمتری از اتاقک احتراق می تواند توسط هوا پر شود . در شرایط استوکیومتریک ، هیدروژن حدودا 30% فضای اتاقک احتراق را می گیرد. در مقایسه ، بنزین حدودا 1 تا 2 درصد است . شکل زیر حجم های مختلف را برای اتاقک احتراق و انرژی را برای موتورهای بنزینی و هیدروژنی مقایسه می کند.

 

n       Phi=نسبت استوکیوکتریک / نسبت عملی

 

 

مشکل احتراق پیش رس و راه حل آن

    مشکل اولیه که در تکمیل عملکرد موتورهای هیدروژنی با آن برخورد می شود ، احتراق پیش رس است . این مشکل در موتورهای هیدروژنی که احتراق جرقه ای هستند بسیار بزرگتر از موتورهای احتراق تراکمی هیدروژنی است ، به دلایل : انرژی مشتعل شدن کم و محدوده وسیعتر قابلیت اشتعال و کم بودن ضخامت لایه خاموش شدن هیدروژن .

  شدن بوسیله شمع ، روشن شود . و روشن شدن سخت موتور را در یک بازدهی منفی منتج شود . شرایط بازگشت شعله به منیفولد ورودی ( backfire ) نیز میتواند ایجاد شود ، اگر ، احتراق پیش رس نزدیک سوپاپ ورودی اتفاق بیفتد و شعله حاصل در داخل سیستم مکش برگردد.

  یک تعداد از مطالعات در جهت تعیین علت احتراق پیش رس در موتورهای هیدروژنی بودهاند. بعضی از نتایج اشاره می کنند که احتراق پیش رس بوسیله نقاط داغ در اتاقک احتراق ناشی می شود ، مثل روی یک شمع یا سوپاپ خروجی یا روی رسوبات کربن . مطالعات دوباره نشان داده اند که برگشت شعله میتواند وقتی که حالت قیچی کردن سوپاپ هاست ( overlap) اتفاق بیفتد.

   همچنین این باور است که تفکافت (pyrolysis) ( تغییر شیمیایی بوسیله حرارت ) روغن که در اتاقک احتراق یا در درز های ، درست بالای رینگ بالایی معلق می شوند می توانند به احتراق پیش رس کمک کنند. این روغن تفکافت شده می تواند از طریق دمیدن از محفظه لنگ از طریق راهنمای وسوپاپ و یا از سیستم تهویه مثبت محفظه لنگ وارد اتاقک احتراق شود .

سیستم سوخت رسانی

سیستم سوخت رسانی هیدروژن می تواند در سه نوع زیر جدا شود: پاشش مرکزی (کاربراتوری) ، پاشش در پشت سوپاپ ورودی و تزریق مستقیم.

   سیستم های سوخت رسانی پاشش مرکزی و پشت سوپاپ در هنگام کورس مکش مخلوط هوا ، سوخت را تشکیل می دهند. در مورد پاشش مرکزی یا کاربراتوری ، پاشش سوخت در ورودی مانیفولد هوا است. در مورد پاشش پشت سوپاپ ، آن در دریچه ورودی تزریق می شود.

قدرت خروجی در دو نوع قبل 85% موتور بنزینی است.

  نوع تزریق مستقیم به سیلندر از نظر تکنولوژیکی پیچیده تر است و تشکیل مخلوط سوخت و هوا را داخل سیلندر احتراق بعد از اینکه سوپاپ ورود هوا بسته شده است انجام می شود.

قدرت خروجی 115%موتور بنزینی است.

سیستم تزریق مستقیم

      موتورهای هیدروژنی پیچیده تر از تزریق مستقیم به داخل سیلندر در هنگام کورس تراکم  استفاده می کنند . در تزریق مستقیم ، سوپاپ ورودی وقتی که سوخت پاشیده می شود بسته می شود ، کاملا از احتراق پیش رس در مدت کورس مکش جلوگیری می شود . در نتیجه ، حالت برگشت شعله به منیفولد گاز نمی تواند انجام شود. قدرت خروجی موتور هیدروژنی با سیستم سوخت رسانی تزریق مستقیم به محفظه احتراق 15%بیشتر از موتور بنزینی و 42% بیشتر از موتور هیدروژنی کاربراتوری است.

سیستم تزریق مستقیم

      تزریق مستقیم مشکل احتراق در منیفولد ورودی را حل می کند، آن لزوما از احتراق پیش رس در اتاقک احتراق جلوگیری نمی کند. به علاوه، به خاطر زمان کم مخلوط شدن هوا و سوخت در موتور تزریق مستقیم ، مخلوط هوا و سوخت می تواند نا همگن باشد (غیر یکنواخت) . مطالعات نشان می دهد که این مساله آلاینده ها را به سمت NOx بیشتر از سیستم های پاشش غیر مستقیم  هدایت می کند. سیستم های تزریق مستقیم احتیاج به فشار بالای ریل سوخت  نسبت به سیستم های دیگر دارند.

 

  نکته: شرایط احتراق پیش رس می تواند بوسیله تکنیک های رقیق سازی حرارتی مثل گازهای خروجی (EGR)و پاشش آب داخل بخار هیدروژن محدود شود.

طراحی موتور

      بیشترین  تاثیر بر روی احتراق پیش رس و knock را طراحی مجدد و مخصوص موتور هیدروژنی دارد، مخصوصا اتاقک احتراق و سیستم خنک کاری موتور.

        یک اتاقک احتراق به شکل دیسک یا استوانه ای می تواند استفاده شود تا اغتشاش درون اتاقک را کاهش دهد. شکل دیسکی کمک می شکند به تولید سرعت شعاعی و مماسی کم مخلوط و موقع تراکم حالت چرخشی را تقویت نمی کند.

      چون هیدرو کربورهای نسوخته یک وابستگی به موتورهای هیدروژنی نیستند می توان از نسبت قطر به کورس بزرگی استفاده کرد. جهت اصلاح سطح وسیعتر شده شعله و سرعت آن که روی سطوح بزرگتر اتفاق می افتد ، دو شمع نیاز است . سیستم خنک کاری باید طوری طراحی شود تا جریان یکنواخت به همه قسمت هایی که نیاز به خنک کاری دارند فراهم آورد.

به علاوه، اقداماتی برای کاهش احتمال احتراق پیش رس عبارتنداز:

 

    استفاده از دو سوپاپ خروجی کوچک به جای یک سوپاپ بزرگ

  و نصب یک سیستم جارو کن محتویات سیلندر، که یک وسیله جایگزین کردن گاز اگزوز در اتاقک احتراق با هوای تازه است.

 

 

سیستم های جرقه زنی

  به علت انرژی احتراقی کم هیدروژن ، مشتعل کردن هیدروژن آسان است و سیستم جرقه زنی بنزینی می توان استفاده کرد. در نسبت های هوا به سوخت خیلی رقیق (130 تا 180 )سرعت شعله به طور قابل ملاحظه ای کم می شود و استفاده از یک سیستم شمع دو تایی خوب است.

 سیستم های جرقه زنی که از جرقه زایع استفاده می کنند نباید برای موتورهای هیدروژنی استفاده شوند. زیرا برای موتورهای هیدروژنی ، جرقه های زایع یک منبع برای احتراق پیش رس هستند.

 شمعی که برای موتور هیدروژنی استفاده می شود باید شمع خنک باشد و نوک غیر پلاتینی داشته باشد. شمع گرم برای این است که رسوبات کربن جمع نشود و از آن جایی که هیدروژن حاوی کربن نیست شمع گرم نیز لازم نیست. البته گرم بودن شمع خود باعث احتراق پیش رس نیز می شود. از شمع نوک پلاتینی نیز باید پرهیز کرد زیرا پلاتین یک کاتالیست است ، که باعث می شود هیدروژن با هوا اکسید شود.

/ 0 نظر / 46 بازدید