استحکام میانگین برخی از سرامیکهای مهندسی

ماده

استحکام فشاری

X 10³ psi

استحکام کششی

X 10³ psi

استحکام خمشی

X 10³ psi

آلومینا %85

235

18

42.5

آلومینا %90

35

20

46

آلومینا%95

350

28

49

آلومینا%99

375

30

50

سیلیکات آلومینیوم

40

2.5

9

Zro₂-AL₂O₃

350

-

-

3%Y₂O₃PSZ *

430

-

170

زیرکونیم استحاله یافته , چقرمه شده

225

51

92

9%MgoPSZ

270

-

100

Si₃N₄ ریخته گری لغشی شده

20

3.5

10

Bonded – Reaction Sic

100

20

37

Sic زینتر شده پرس نشده

560

25

80

Sic زینتر شده + سیلیسم آزاد

150

24

47

Sic زینتر شده + گرافیت

60

5

8

Bonded – Reaction Si₃N₄

112

-

30

Si₃N₄ پرس گرم شده

500

-

125

PSZ * زیرکونیم که بطور جزئی تثبیت شده است

 

 

 

منبع:mapiri.blogfa.com 

/ 0 نظر / 4 بازدید