تولید نانو آلومینا به روش قوس پلاسما

...می باشد. در آزمایش صورت گرفته، روشی نوین استفاده گردیده است. برای تولید ذرات نانومتری, با تبخیر فلز توسط یک قوس انتقالی پلاسما و سپس تبرید بخار, ذرات نانومتری پودر فلز تولید شده است.

دانلود مقاله (1MB)

 

نویسندگان :
حامد شکری , ابوالقاسم دهقان

 

منبع:sakhtolid.ir

/ 0 نظر / 5 بازدید