دانلود پاورپوینت بازرسی جوش(Welding inspection )

فایل: پاورپوینت

حجم: 2,982 KB

برای دانلود کلیک کنید.

لطفا در صورت خرابی لینک دانلود گزارش دهید.

.........................................................................................................

انواع عیوب 

الف) عیوب دو بعدی

ب) عیوب سه بعدی

 

عیوب دو بعدی

 ترک

(عیوب مربوط به متالوژی جوش)

عدم نفوذ

 (عیوب مربوط به تکنولوژی جوش)

عدم ذوب

(عیوب مربوط به تکنولوژی جوش)

عیوب سه بعدی

منفذ

(عیوب مربوط به متالوژی و تکنولوژی جوش)

بریدگی کناره

(عیوب مربوط به تکنولوژی جوش)

گرده اضافی

(عیوب مربوط به تکنولوژی جوش)

نفوذ اضافی

(عیوب مربوط به تکنولوژی جوش)

 

 

گروه بندی عیوب جوشکاری مطابق با استاندارد  ایزو 6520

1-ترکها CRACKS 

2-حفرهها CAVITIES

3-آخال توپر SOLID INCLOSION

4-ذوب و نفوذ ناقص  LACK OF FUSION  &  LACK OFPENETRATION   

5- شکل ناقص IMPERFECT SHAPE

6-عیوب متفرقه MISCELLANEOUSIMPERFECTION


1- ترکها

ترک بدترین وزیان آور ترین نوع عیب در جوشکاری میباشد،وچون این عیب در هر نوع فلزی،باهر نوع فرآیند جوشکاری و در هرمنطقه ایکه به نحوی باجوش درتماس است می تواند بوجود آید،فقط با شناخت دقیق عیب و علل بروز آنست که از طریق اقدامات لازم و پیشگیری های ضروری می توان از بروز آن جلوگیری به عمل آورد.

برخی از ترکها را براحتی با چشم غیر مسلح هم می توان دید،در صورتیکه تعدادی را جزبا آزمایشات غیرمخرب رادیوگرافی والتراسونیک نمی توان تشخیص داد  عده ای هم فقط با آزمایشات متالوگرافی  میکروسکوپ های بسیار حساس قابل مشاهده اند. به هر صورت کنترل بروز ترک در جوش جز با آگاهی همه جانبه بر تکنولولوژی جوشکاری و علم متالوژی جوش، امکان ندارد.


تعریف ترکها

ترکها ناپیوستگی بوجود آمده براثرپارگی موضعی است که ممکن است ناشی از سرد شدن و یا افزایش تنش باشد . هرگاه تنشهای موضعی به وجودآمده ازمقاومت فلزاصلی بیشتر باشد، درجوش و یا فلزاصلی ترک ایجادمیشود.

 

تقسیم بندی ترکها

ترکها به دو دسته زیر تقسیم می گردند :

ترک گرم

ترکهای گرم در حین فرایند انجماد مذاب به وجود می آیند و در مرزدانه ها انتشار می یابند

ترک سرد

ترکهای سرد که به ترکهای تاخیری نیز معروفند، بعد از انجماد کامل مذاب به وجود می آیند.

علت اصلی ترکهای سرد هیدروژن می باشد که در مرز دانه ها تشکیل و هم ممکن است از مرز دانه ها گذشته و گسترش یابند.

 

 

انواع ترکها بر حسب محل بروزشان(CARACK ORIENTATION)

1- ترک ریز                               1-Micro crack / MICROFISSURE

2- ترک طولی                                           2-Longitudinal Crack  

3- ترک عرضی                                          3-Transverse Crack

4- ترک تشعشعی                                            4-Radiated Crack

5- ترک چاله جوش                                             5-Crater Crack

6- ترکهای منفصله                          6-Group of Disconnected Crack            

7- ترکهای انشعابی                                        7-Branching Crack

8- ترک گلویی                                                  8-Throat Crack

9- ترک پنجه                                                       9-Toe Crack

10- ترک زیر مهرهای                                 10-Under bead Crack

 

 

نکاتی راجع به ترکها( تقسیم بندی خارج از 6520)

 ترکها : عدم پیوستگی خطی ناشی از شکست را ترک گویند .

ترکهای جوشکاری

1)ترکهای ناشی از انجماد (Solidification crack)
2)ترکهای ناشی از حضور هیدروژن (Hydrogen Induced cracks)
3)ترک یا پارگی سرتاسری (Lamellar tearing)
4)ترک های ناشی از گرم کردن مجدد (Reheat cracks)

 

 

ترکهای ناشی از انجماد

 ترکهایی که در هنگام انجماد جوش بوجود می آیند را ترک خوردگی گرم یا ترک خوردگی ناشی از انجماد می نامند .

 در فولادهایی که مقدار گوگرد بالایی دارند اتفاق می افتد .

 ترک هایی ناشی از انجماد بصورت طولی و از مرکز جوش به طرف پایین اتفاق می افتند.

 ترک دهانه آتشفشانی یک نوع ترک ناشی از انجماد است .

 

 

ترک خوردگی ناشی از مذاب Liquidation cracking 

این نوع ترک خوردگی جزو عیوب ناشی از انجماد است .

 در مذاب فلز جوش ترکیباتی با نقطه ذوب پایین تر از فلز جوش بوجود می آید  ترکیبات با نقطه ذوب پایین بیشتر در مرز دانه ها انباشته شده و سبب ترک خوردن در منطقه HAZ می شوند . 

گوگرد عامل اصلی ترک خوردگی مذاب می باشد .

 

 

ترک خوردگی ناشی از هیدروژن (Hydrogen induced cracking) 

هیدروژن از طریق قوس وارد حوضچه جوش می شود (بصورت اتمی )

با سرد شدن جوش هیدروژن اتمی نفوذ می کند ولی بعضی از اتمهای هیدروژن در منطقه جوش بدام افتاده و بصورت مولکولی در می آیند .

 در اثر فشار ایجاد شده موجب ایجاد ترک می شوند .

به ترک هایی هیدروژنی ترک های سرد هم گفته می شود.


2- حفره ها
cavities

حفره های گازی (Gas cavity)به وسیله حبس گاز در جوش تشکیل میشود.

و به 12 شکل وجود دارند.

 

انواع حفره ها

1-منفذ گازی

2-تخلخل

3- تخللخل با پاشش یکنواخت

4- تخلخل خوشه ای

5-تخلخل خطی

6-تخلخل لوله ای

7- سوراخ کرمی

8- منفذ سطحی

9- حفره انبقاضی

10- انبقاض بین شاخه ای

11- انقباض ریز

12- حفره لوله ای چاله جوش

1-Gas pore

2-Porosity

3-Uniformly distributed porosity

4-cluster porosity

5-Linear porosity

6-Piping porosity

7- Worm hole

8-Surface porosity

9-Shrinkage cavity

10-Interdendritic shrinkage

11-Micro shrinkage

12-Crater pipe

 

 تخلخل Porosity 

 تخلخل سوارخ یا حفره‌ای‌ است که به صورت داخلی یا خارجی در جوش دیده می‌شود. تخلخل می‌تواند از الکترود مرطوب ، الکترود روکش شکسته یا از ناخالصی روی فلز پایه ایجادشود. همچنین به نامهای (مک لوله‌ای) ، (مک سطحی) و )سوراخهای کرمی) نیز شناخته می‌شود. 

 

 تخلخل : تجمع تعدادی از حفره های گازی

 Blowhole :حفره ای که معمولاً قطری بیشتر از1/5mm دارد .

Worm Holeیا Piping:حفره دراز شده یا حفره‌ای با مقطع لوله‌ای

Hollow bead: حفره ای دراز شده در ریشه جوش

Herring bone porosity:حفره هایی که به صورت بغل به بغل و به شکل استخوان دم ماهی هستند .

 

 علت بوجود آمدن

 رطوبت بیش از حد فلاکس

رطوبت بیش از حد در هنگام آماده سازی مقطع جوش
آلوده بودن لبه ها به پوسته ، لایه اکسید و غیره
بکارگیری جریان جوشکاری کم و یا زیاد
طول قوس بیش از حد زیاد
آسیب دیدگی روپوش الکترود
تکنیک غلط موج دهی الکترود
دور شدن گاز محافظ از اطراف جوش مثلاً در اثر وزش باد در سایت

 

 3-آخال توپر      SOLID INCLUSION

آخال توپر، مواد خارجی و ناخالصی هایی هستند که درحین فرایند جوشکاری در فلزجوش حبس شده وموجب تضعیف خواص مکانیکی منطقه جوش می گردند.

مهمترین نوع این آخالها حبس سرباره (گل جوش) می باشد که ناشی ازعدم مهارت جوشکار در تنظیم زاویه مناسب الکترود ویا آماده سازی نامناسب قطعه کار،می باشد.

انواع آخال(Inclusion)

1- Slag inclusion- آخال سرباره                                

Flux Inclusion-  2- آخال پودر

3- آخال اکسید                                  3- Oxide Inclusion

4- چروک خوردگی                                  4- Puckering

5- آخال فلزی                                5- Metallic Inclusion

6- آخال تنگستن                           6- Tungsten Inclusion

 


آخالهای سرباره Slag inclusion

به هر ماده غیر فلزی که در یک اتصال جوش بوجود می‌آید آخالهای سرباره می‌گویند؛ این آخالها می‌توانند در رسوب جوش نقاط ضعیفی ایجاد کنند.

نتیجه

آخالهای سرباره استحکام سطح مقطع جوش را کاهش می‌دهند و یک منطقه مستعد ترک ایجاد می‌کنند.

 

علت بوجود آمدن ناخالصی های سرباره ای یا آخالها

lعدم تمیز کاری کافی گل جوش بین پاسهای متوالی
lآلوده بودن سطح اتصال آماده شده
lجوشکاری برروی یک سطح با انحناء نامنظم
lنامناسب بودن سرعت جوشکاری
lطول قوس خیلی زیاد
4- ذوب ناقص و نفوذ ناقص(L.O.P & L.OF)

1- ذوب ناقص (Lack of fusion)  به علت عدم یکپارچگی بین فلز مبنا و جوش به وجود می آید، که نتیجه تکنیک نادرست جوشکاری و یا طراحی اتصال نامناسب میباشد.

این عیب ممکن است در پاس ریشه ودر بین پاسها و یادردیواره جانبی اتفاق بیفتد.

 l.o.p

2-نفوذ ناقص Lack of penetration به علت عدم ذوب بین دو فلز مبنا به خاطر نرسیدن فلز جوش به داخل ریشه اتصال است.

حرارت نا کافی ، طرح اتصال نامناسب وعدم مهارت جوشکار از جمله عوامل مهم در ایجاد این عیب میباشد.

 

علت بوجود آمدن

lسطوح وقطعات آلوده باشد و مانع ذوب شود
lآمپر دستگاه جوشکاری خیلی کم باشد
lآمپر خیلی زیاد باشد بطوریکه سرعت انتقال الکترود زیاد باشد و یک عدم ذوب در لایه های فلز بوجود آید
lدر جوشکاری میگ و مگ القاء بیش از حد در عمق
شکل ناقص(Imperfect shape)

1-بریدگی کناره

2-پرنشدگی

3-شیار انقباضی

4-فلز جوش اضافی

5-تحدب اضافی

6-نفوذ اضافی

7-نیمرخ نادرست جوش

8-رویهم افتادگی

9-عدم همترازی خطی

10-عدم همترازی زاویه ای

11-گود افتادگی

12-سوختگی سراسری

13-شیار کاملا پر نشده

14-نامتقارنی اضافی جوش گوشهای

15-پهننای نامنظم

16-سطح نامنظم

17-تقعر ریشه

18-تخلخل ریشه

19-شروع مجدد ضعیف

1-UNDER CUTT

2-UNDER FILL

3-SHIRINKAGE

4-GROOVE

5-EXCESSIVE CONVEXITY

6-EXCESSIVE PENETRATION

7-INCORRECT WELD PROFILE

8-OVERLAP

9-LINEAR MISALIGNMENT

10-ANGULAR MISALIGNMENT

11-SAGGING

12-BURNTHROUGH

13-INCOMPLETELY FILLED GROOVE

14-EXCESSIVE ASYMMETRY OF FILLET WELD

15-INREGULAR WITH

16-IRREGULAR SURFACE

17-ROOT CONCAVITY

18-ROOT PROSITY

19-POOR RESTART

 

 6-عیوب متفرقه

1-جرقه هرز یا لکه قوس  Stray flash or arc strike

2-جرقه   Spatter

3-جرقه تنگستن   Tungsten Spatter

4-سطح پاره شده  Torn Surface

5-علائم سنگ زنی Grinding Mark

6-علامت چکش سرباره پاک کنی Chipping Mark

7-سنگ زنی اضافی Under flushing

 

  گود افتادگی کناره زیر برش Undercut

بوجود آمدن یک شیار بی قاعده روی فلز پایه در اطراف خط جوش و افتادگی کناره یا زیر برش می گویند

علت بوجود آمدن

جریان جوشکاری بیش از حد زیاد

سرعت جوشکاری خیلی زیاد

زاویه الکترود صحیح نباشد

موجی دهی الکترود بیش از حد باشد

الکترود خیلی قطور

 

جوشهای کاملاً پر نشده Incompltely filled

یک کانال پیوسته یا منقطع در سطح جوش که در طول آن ادامه دارد و ناشی از کمبود فلز جوش است به جوش پر نشده معروف است. کانال ممکن است در امتداد مرکز یا در یک طرف لبه های جوش باشد.

علت بوجود آمدن

ناکافی بودن فلز وارد شده به حوضچه 

 مناسب نبودن تکنیک جوشکاری     

 

 

لکه قوس Arc-strike

آسیب دیدن سطح فلز در اثر قوس ناخواسته یا جرقه زنی

لکه قوس باعث بوجود آمدن ساختار بسیار ترد می شود.

 

علت بوجود آمدن :

1)برخورد الکترود به طور ناخواسته با فلز پایه
2)نگهدارنده الکترود که از عایق خوبی برخوردار نیست قطعه کار را لمس کند.
3)اتصال بدنه بصورت صحیح انجام نگرفته و امکان جرقه می باشد .

 


پاشش یا ترشحSpatter    

قطرات مذاب که از منطقه قوس به اطراف پراکنده می شوند و می تواند باعث ذوب یا عدم ذوب فلز پایه شوند.

 

علت بوجود آمدن : 

1)انرژی بیش از حد قوس
2)طول بیش از حد قوس
3)استفاده از الکترود مرطوب
4)وزش قوس

 

 

استفاده از این مطلب با ذکر منبع مانعی ندارد.


/ 2 نظر / 255 بازدید
حقدوست

[لبخند][قلب][گل][لبخند][قلب][قلب][گل][لبخند][قلب][گل] سلام دوست ارجمند. میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر و روز زن بر شما مبارک باد. با مطالب جدید در خدمت شما هستم: **** [گل]>>> تبریک میلاد حضرت زهرا(س) و روز مادر http://bia2mofid.persianblog.ir/post/640/ **** [گل]>>> عیدی بنده به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س): «ذکرها و وردهایی برای حوائج و گرفتاریها» http://bia2mofid.persianblog.ir/post/633/ **** [گل]>>> خلقت حضرت زهرا(سلام الله علیها) در کلام پیامبر خدا(ص) + حق ویژه مادر بر فرزند http://bia2mofid.persianblog.ir/post/632/ **** [گل]>>> آداب «روابط جنسی بین زوجین» http://bia2mofid.persianblog.ir/post/631/ **** [قلب]>>> توصیه می‌کنم: در ابتدای ورود، پست «تذکراتی ‌‌برای‌‌‌‌استفاده‌‌بهترازوبلاگ» را بخوانید. شاید برای وبلاگ خود شما هم به دردتان بخورد. [قلب] منتظر حضور شما هستم. [لبخند][قلب][گل][لبخند][قلب][قلب][گل][لبخند][قلب][گل]

محمدرضادیزجیان

با سلام یک راهنمایی می خواستم برای یک مبدل که در آن جریان گازهیدروژن با دمای 200 درجه سانتیگراد و فشار 10 بار را با آب فشار 4 بار و دمای 25 درجه خنک می کند چه نوع ماده ای برای لوله ها و الکترود انتخاب شود تا در مقابل نفوذ هیدروژن جوشها ترک برندارد نوع و فرآیند جوش چه باشد بسیار ممنون میشم تلفن بنده 09128821488 یا ایمیل فوق