تولید سوراخ مربعی با استفاده از مته وحرکت دورانی

تولید  سوراخ مربعی با استفاده از مته وحرکت دورانی

تحلیل شکل هندسی ؛ فرمول مساحت شکل هندسی ؛ محاسبه مساحت گوشه های مربع ؛ محاسبه حرکت دورانی مته ؛ سوراخ های شش گوش و هشت گوش ؛

 

تولید

 سوراخ مربعی

با استفاده از مته وحرکت دورانی

 

Drilling square holes( سوراخ مربعی)

 

آیا واقعا میتوان سوراخهایی با مقطع مربعی تهیه کرد؟

بله

با یک مته و با حرکت دورانی می توان سوراخ مربعی شکل ایجاد کرد.

این عمل به واسطه یک شکل هندسی ساده سه پهلو صورت  و یک حرکت دورانی خواص صورت میگیرد .

 

تحلیل شکل هندسی

چگونه شکل هندسی سه پهلو را رسم کنیم:

1- ابتدا یک مثلث متساوی الاضلاع رسم کنید

2- رئوس  مثلث را به هم متصل کنید مثل شکل :

 

 

 

فرمول مساحت شکل هندسی

 

 

 

 

 

محاسبه مساحت گوشه های مربع

 

 

 

 

 

محاسبه حرکت دورانی مته

 

 

 

 

 

شکل حقیقی یا کاربردی

 

 

 

 

 

 

سوراخ های شش گوش و هشت گوش

 

 

 

/ 0 نظر / 90 بازدید