رادیوگرافی با پرتو نوترونی 

 

 

آزمونهای رادیوگرافی :
:
Radiography

پرتوهای الکترو مغناطیس با طول موج بسیار کوتاه یعنی پرتوهای X و یا به درون محیط‌های جامد نفوذ می‌کنند .
پرتو گذرنده از میان ماده را می‌توان بر روی فیلم یا کاغذ حساسی آشکار ساخت و ثبت کرد، یا بر روی صفحه‌ فلوئورسان نمایش داد، و یا سرانجام به وسیله دستگاههای الکترونیکی آشکار کرد و نشان داد.
در صورت ایجاد تصویری دائمی بر روی کاغذ حساس به تابش، فرآیند را رادیوگرافی کاغذی می‌نامند.
فرآیندی را که در آن تصویری گذرا بر روی صفحه‌ فلوئورسان تولید می‌شود، فلوئورسکوپی می‌نامند. هنگامی که شدت پرتو گذرنده از میان ماده را به وسیله‌ی دستگاه الکترونیکی نشان می‌دهند، این فرآیند را تابش سنجی می‌نامند.
امکان استفاده از باریکه نوترونی به جای پرتوهای
x به منظور بازرسی وجود دارد و این فرآیند رادیوگرافی نوترونی نامیده می‌شود.مشاهده و تفسیر عکسهای رادیوگرافی :

تصویر رادیوگرافی بدون تغییر آگاهانه بی ارزش است و برای تفسیر درست به فردی نیاز است که مهارت و تجربه قابل توجهی داشته باشد. معمولا" تفسیر کننده به دنبال تغییرات چگالی در تصویر رادیوگرافی است. بنابراین شرایطی که تصویرهای پرتونگاری مشاهده می‌شوند، بسیار اهمیت دارد در فیلم بایستی به وسیله چشمه نوری خاصی با روشنایی مناسب و بدون نور زننده یا خیره کننده به خوبی نوردهی شود. تصویر رادیوگرافی را بایستی در یک تاریک‌خانه مشاهده کرد به گونه‌ای که هیچ بازتاب نوری از سطح فیلم به وجود نیاید و تصویر فقط به وسیله نوری که از فیلم می‌گذرد، دیده شود.خطر تابش امواج رادیواکتیو :

اشعه‌های X و می‌توانند به بافت بدن و گلبولهای خون آسیب برسانند، اما هر آسیب به وجود آمده بلافاصله آشکار نمی‌شود.
واحد مقدار اشعه X یا گاما که جذب بدن شده است Rad می‌باشد.
دوز کنونی برای کارکنان مخصوص رادیوگرافی 0.1 راد برای پنج روز کاری در هفته و 5 راد در سال است. ضمن آنکه کل دوز انباشته شده در بدن یک کارکن N-18 ساله نباید از 18+5N تجاوز کند (از رابطه مشخص است که افراد زیر 18 سال نباید به کار رادیوگرافی بپردازند.)
دیواره‌های واحد پرتو X با ضخامتی از سرب لایه‌گذاری می‌شوند و یا آنها را از بتن باریم دار با ضریب جذب بالا می‌سازند.
دوز سنجهای یونی جیبی به اندازه قلم هستند و در جیب مسئول رادیوگرافی حمل می‌شوند.

کاربردهای رادیوگرافی :

بهترین نتیجه هنگامی بدست می‌آید که نقص ضخامتی محسوس در امتداد موازی با باریکه‌ای اشعه دارد. نقصهای صفحه‌ای همچون ترک‌ها را همواره نمی‌توان آشکار ساخت.
اگر عاملی سبب تغییر بیش از 2 درصد در جذب نسبت به محیط اطراف شود یا آن گاه آشکار پذیر خواهد بود.
آزمونهای رادیوگرافی و فراصوتی دو روشی هستند که عموما" برای آشکار سازی ترک‌های درونی به کار می‌روند . این روشها مکمل یکدیگر هستند به گونه‌‌ای که رادیوگرافی در آشکارسازی نقایص غیر صفحه‌ای موثرتر است، در حالی که فراصوتی‌ها در برخورد یا نقصهای صفحه‌ای تاثیر بیشتری از خود نشان می‌دهند.معمولا" رادیوگرافی را برای بررسی جوشها و قطعات ریختگی به کار می‌برند.
یکی از مواردی که به رادیوگرافی بسیار خوب جواب می‌دهد بازرسی مجموعه قطعات الکتریکی و الکترونیکی برای آشکارسازی ترک‌ها، سیم‌های شکسته ، قطعات نابجا یا حذف شده و اتصالات لحیم نشده است.محدودیتهای رادیوگرافی :

در مقایسه با دیگر روشهای آزمون غیر مخرب، روشی پر هزینه محسوب می‌شود.
زمان تنظیم و آماده شدن دستگاه برای رادیوگرافی طولانی است و ممکن است بیش از نیمی از کل زمان بازرسی را به خود اختصاص دهد.
رادیوگرافی قطعات در بیرون از مرکز رادیوگرافی به ضخامت 75 میلیمتر ماده فولادی یا هم ازر آن محدود می‌شود که در این حالت هم چندین ساعت برای رادیوگرافی مورد نیاز است.
افراد ناگزیر به ترک محل کار خود برای مدت طولانی در طی زمان رادیوگرافی می‌باشند.
بایستی اقدامات ایمنی شدیدی را در مورد تابش پرتو به کار گرفت.
امکان آشکارسازی جدا لایگی‌ها در فلزات به وسیله رادیوگرافی وجود ندارد.

 

 

 

 

رادیوگرافی نوترونی

 

رادیوگرافی نوترونی برای حل بسیاری از مسائل مربوط به بازرسی اجسامی که با دیگر روشهای تستهای غیر مخرب (رادیوگرافی با اشعه x ، امواج فراصوتی و ...) امکان پذیر نیست ، استفاده می شود. روشهای رادیوگرافی نوترونی در ASTM (استانداردهای بین المللی و نظامی برای کارکنان رادیوگرفی نوترونی) توصیف شده است. شش کنفرانس جهانی مربوط به رادیوگرافی نوترونی تا کنون انجام شده است (آخرین کنفرانس درسال 1999 بوده است). هم اکنون 104 مرکز در این زمینه در جهان فعالیت می کنند، که حدود 75 در صد از آنها از راکتورهای هسته ای استفاده می کنند. روشهای رقیب زیادی جهت بازرسی رفتار درونی مواد وجود دارد، مانند روشهای فراصوتی (1) ، رادیوگرافی با اشعه x و گاما و ... . در بسیاری از شرایط این روشهای تست غیر مخرب ، راحتتر ، قابل حمل وکم هزینه تر از رادیوگرافی نوترونی هستند. رادیوگرافی نوترونی با اشعه x اغلب روشهای مکمل هستند ، به خصوص موقعی که نوترونهای کم انرژی استفاده می شود. اشعه x با الکترونهای مداری اندر کنش انجام داده و به شدت وابسته به چگالی جسم مورد آزمایش است. ولی نوترون با هسته اتمهای جسم اندرکنش انجام داده و تنها به سطح مقطع عناصر تشکیل دهنده جسم در برابر نوترون بستگی دارد . همانطور که از روی شکل مشخص است ضریب جذب جرمی عناصر در برابر اشعه x به صورت پیوسته و برای نوترون به صورت تصادفی با افزایش عدد اتمی عناصر تغییر می کند. در نتیجه برای هر کاربرد خاص ، بایستی رفتار این ذرات مورد بررسی قرار گرفته و سپس نوع ذره و انرژی آن تعیین گردد. برای مثال تصویر برداری ریسمان مومی که در داخل قطعه سربی قرار دارد توسط اشعه x تصویری به همراه نخواهد داشت (چون اشعه x توسط سرب به شدت جذب می شود) ولی تصویر حاصل از بیم نوترون، ریسمان مومی را مشخص خواهد کرد (چون سطح مقطع هیدروژن موجود در موم سطح مقطع نوترون بالایی دارد) (Thewlis 1956,1958) .

 

 

 

 و نیز به علت وجود اختلاف بین سطح مقطع های مواد مختلف (حتی ایزوتوپهای همجوار )، در برابر نوترونهای کم انرژی تفکیک مواد تشکیل دهنده جسم مورد آزمایش، با رادیوگرافی نوترونی امکان پذیر خواهد بود. به خاطر اینکه این روش بر پایه تضعیف نوترون در بیم موازی استوار است، هم پراکندگی و هم جذب نوترون در جسم باعث تغییر شدت بیم خواهد شد. عناصر با عدد اتمی پایین  مانند هیدروژن به خاطر پراکندگی و عناصری مانند بور و کادمیوم به خاطر جذب بالا به خوبی تصویر برداری می شوند. از کاربردهای رایج رادیوگرافی نوترونی می توان ، بازرسی وسایل دارای مواد منفجره ، تیغه های توربین موتور هواپیما ، و رادیوگرافی مواد رادیواکتیو را  نام برد.

 

شرایط موجود در موارد بالا عبور امواج فراصوتی را مشکل کرده و بنابراین تنها رقیب اصلی رادیوگرافی نوترونی، از روشهای NDT ، رادیوگرافی اشعه x و گاما باقی می ماند. ولی به علت سطح مقطع عناصر موجود در این مواد و تداخل ذرات ساطع شده از سوختهای هسته ای ، تصاویر حاصل از بیم نوترون وضوح بالاتری خواهد داشت. چشمه های مورد استفاده جهت تولید نوترون برای رادیوگرافی ، شتابدهنده ها ، رآکتورهای هسته ای ، رادیوایزوتوپها و جدیداً فن آوری تمرکز پلاسما(1) و چشمه های نوترونی حاصل از تلاشی(2) عناصر سنگین می باشد.

 

روشهای مرسوم آشکارسازی بیم نوترون عبوری ، روش فیلم- مبدل به صورت مستقیم و انتقالی، ردنگاری(3) و

 

 

 

 

 

 

1plasma focus

 

2-Spallation

 

3-track-etch

 

 

 

 

 

روشهای جدید الکترونیکی شامل سیستم های سوسوزن دوربین، تقویت کننده های تصویر نوترونی ، صفحات تصویربرداری ، و نیمه هادی ها  می باشد.

 

در سالهای اخیر آشکار سازی تصاویر نوترونی توسط لایه های فسفرسان درخشنده با نور به خوبی انجام شده است. بسیاری از این روشهای الکترونی جهت توموگرافی نوترونی استفاده می شوند.

 

کاربردهای دیگر علاوه بر موارد بالا ، مسائل پزشکی و زیستی ، قطعات الکترونیکی ، مواد ساختمانی ، خاک، تغذیه ، اشیای هنری ، مطالعه مواد هیدروژن دار ، و جریان و پخشش سیال را نیز می نوان نام برد. بهینه سازی بیم نوترون با کند کننده ها ، همسوکننده ها ، تقویت کننده ها و فیلتر ها، بیم نوترون حاصل از رآکتور و چشمه های غیر رآکتوری را بیشتر قابل استفاده می کند.

 

نوترونهای گرمایی توانایی بالایی در تبعیض مواد تشکیل دهنده جسم را دارد. به خاطر بالا بودن سطح مقطع برخی مواد در برابر نوترونهای سرد و بسیار کم بودن سطح مقطع برخی مواد دیگر، نوترونهای سرد جهت کشف مواد خاص مانند هیدروژن ، از میان موادی مانند فولاد ، استفاده می شود. استفاده اصلی نوترونهای فوق گرمایی جهت عبور از ساختارهایی است که نوترونهای گرمایی شدیداً در آنها تضعیف می شوند(مانند سوخت غنی شده رآکتور و مواد زیستی ).

 

نوترونهای تشدیدی توانایی زیادی در کشف مواد انتخاب شده ( برای مثال شامل ایندیوم، طلا، یا تنگستن) دارد. چشمه های نوترونهای سریع جهت استفاده ، از پیچیدگی کمتری برخوردارند و نیازی به کند کننده ندارند. این نوترونها توانایی عبور از مواد با ضخامت زیاد را دارند. تمایل جهت رادیوگرافی با نوترونهای سریع در این سالها بیشتر شده است.

 

 

 

پرتو نگاری نورتون

 

کاربرد ها   :

 

 

1-فلزات،غیرفلزات،کامپوزیتهاوفلزاتآلیاژی

2-در موادآتشزا، رزینها، پلاستیکها، موادآلی، ساختارهای   لانه زنبوری، مواد رادیواکتیو، مواد با چگالی آلی و فلزات حاوی هیدروژن کارایی   دارد.


محدودیتها
  :

1)   دستیابی برای قرار دادن نمونه آزمایش در میان منبع و کشف کننده

 

2)   اندازه قسمت ساکن دستگاه منبع نوترون (راکتور) برای منبع   نیروهای معقول خیلی بزرگ است  .

 

3)   موازی قرار میگیرد، صاف ند یا در غیر اینصورت تغییر دادن پرتو دشوار است   .

 

4)   اتفاقات  تشعشعی

 

5)   بیشتر شکافها میتوانند جهت یابی موازی در پرتو افکندن   برای کشف داشته باشند  .

 

کاهش    حساسیت با افزایش ضخامت

7-7  پرتو   نگاری گاما

کاربردها:
   1-معمولا در مواد کلفت و یا متراکم استفاده میشود   .

2-در همه اشکال و صورتها استفاده میشود: ریختهگری ، جوشکاری    ، سوار کردنهای الکترونیکی ، جو زمین ، وسایل دریایی و قطعات   اتومبیل  .

3 - هر جا که ضخامت زیاد است یا دسترسی به مولدهای تولید اشعه x محدود است استفاده میشود    .

محدودیتها       :

1-اتفاقات تشعشعی
              2-    بیشتر شکافها وانند جهت   یابی موازی در پرتو افکندن برای کشف داشته باشند   .
              3- کاهش   حساسیت با افزایش ضخامت  .
              4- نیاز به دستیابی به هر دو طرف در آزمایش قطعه   .
              5- حساسیت اشعه   x را ندارد.

/ 1 نظر / 25 بازدید
نیل

یه سوال میشه بگید تابش اشعه ایکس در رادیوگرافی تا فاصله چند متری است جایی که من هستم دستگاه پرتابل رادیولوژی داریم و ازبیماران عکس پرتابل میگیریم پاراوان سربی ما هم خیلی کوچیکه ما چه قدر فاصله تا منبع داشته باشیم okهست