کاربردھیدرولیک درصنعت

فایل : pdf حجم : 2.14 MB برای دانلود کلیک کنید . لطفا در صورت خرابی لینک دانلود اطلاع دهید . .......................................................................................................
هر یک از سیستمهای فوق ممکن است که به تنهایی مورد استفاده قرار گرفته و یا برای داشتن
راندمان بهتر ، از ترکیب دو و یا چند سیستم به طور همزمان کمک گرفته شود . در این صورت از
هیدروپنوماتیک ، الکتروهیدرولیک ، الکتروپنوماتیک و یا ترکیب یکی از آنها با سیستم الکترونیک
صحبت میشود.
از آنجایی که در صنایع تولیدی معمولاً نیاز به نیروی مکانیکی وجود دارد ، تمام سیستمهای
فوق به نحوی با مکانیک نیز سر و کار پیدا میکنند.


در هر یک از سیستمهای فوق با تبدیل ، هدایت ، کنترل و جریان انرژی به کمک وسایلی

مخصوصبخود انجام میگیرند که در جدول زیر مقایسه آنها را مشاهده مینمایید.
هیدرولیک پنوماتیک الکتروتکنیک الکترونیک
منبع انرژی
الکتروموتور ،
موتورهای
احتراقی
الکتروموتور ،
موتورهای
احتراقی
شبکه برق ، باطری شبکه برق
، باطری
مبدل انرژی پمپ کمپرسور موتورژنراتور ،
یکسو کننده
موتورژنرا
تور ،
یکسو
پنوماتیک هیدرولیک
الکترونیک الکتروتکنیک
مکانیک
اتوماسیون
تنظیم وهدایت کننده  
خطوط انتقال انرژی لوله ، شیلنگ لوله ، شیلنگ کابل برق سیم برق

انتقال دهنده انرژی روغن هوا الکترون الکترون
هدایت و تنظیم
کنندههای سیستم
انرژی
عضو هدایت کننده
عضو تنظیم کننده
عضو فرمان دهنده
شیرها :
شیر راهدهنده
هیدرولیکی
شیرهای تنظیم
فشار و جریان
هیدرولیکی
شیرهای دستی و
مکانیکی
(بادامک،طبلک)
راهدهنده
شیرها :
شیر راهدهنده
پنوماتیکی
شیرهای تنظیم
فشار و جریان
پنوماتیکی
شیرهای دستی و
مکانیکی
(بادامک،طبلک)
راهدهنده
رله ها ، محافظه ها :
شوتس قدرت ،
مغناطیس
رله ، رله زمانی
کلیدها
کلیدهای خازنی و
سلفی
دیودها ،
ترانزیستور
ها:
............
کلیدهای
ترانزیستور
ی،
عضوهای
زمان
،خازن
فتو دیود ،
فتوسل
مبدل انرژی
(عضو محرک)
موتور هیدرولیکی
(حرکت دورانی)
سیلندر
هیدرولیکی
(حرکت خطی)
تبدیل کننده فشار
موتور پنوماتیکی
(حرکت دورانی)
سیلندر پنوماتیکی
(حرکت خطی)
تبدیل کننده فشار
الکترو موتور ،
مغناطیس
...............

هیدرولیک

لغت هیدرولیک از کلمه یونانی هیدرو به معنی آب گرفته شده و تحت این نام بطور کلی از
قوانین مربوط به تعادل مایعات ساکن (هیدرو استاتیک) و یا در حال حرکت (هیدرو دینامیک)صحبت
به میان میآید ؛ ولی این بحث در صنعت ، انتقال و هدایت نیروها و حرکات به وسیله یک سیال را در
برمیگیرد.
دامنه کاربرد هیدرولیک در صنعت بسیار وسیع میباشد ؛ ولی میتوان آن را به سه گروه اصلی ؛
هیدرولیک صنایع ، هیدرولیک خودروها و هیدرولیک پروازی تقسیم نمود:
-1 هیدرولیکصنایع: کاربرد هیدرولیک در ماشین آلاتی که در محل ثابتی نصب میگردند؛
باعث پدید آمدن اصطلاح هیدرولیک صنایع گردیده است . بکار برنده عمده این نوع هیدرولیک بیشتر
از همه سازندگان ، ماشینهای ابزار براده برداری (مانند ماشینهای لنگ ، سنباده ،اره ،صفحه تراش ،مته
،خان کشی، فرز ، فرز کپی ، تراش و انواع ماشینهای رولرور کپی تراش) و همچنین ماشینهای ابزاری
که در خدمت فرم دادن با روشهای بدون براده برداری میباشند (مانند پرسها ،ماشینهای خم کاری و
ماشینهای مختلف ورق کاری) هستند ؛ بعنوان مثال از سال 1961 تا 1970 در آلمان کاربرد هیدرولیک و
پنوماتیک در این گونه ماشینها به 400 درصد افزایش یافته است . کاربرد هیدرولیک در صنایع کوره
کاری و صنایع ذوب و استخراج نیز روز افزون بوده و علاوه بر آن در صنایع مونتاژ ، بسته بندی و
صنایع غذایی نیز کاربرد زیادی دارد.

-2 هیدرولیکخودروها: در صنایع اتومبیل سازی ، کشتی سازی ، جرثقیلهای سیار و

همچنین صنایع ساختمانی و کشاورزی نیز از هیدرولیک استفاده میگردد.
وسایل هیدرولیکیای که در این بخش بکار میروند بایستی علاوه بر سادگی ، قوی و پر
مقاومت بوده و در مقابل ارتعاشات نیز حساس نباشد.
-3 هیدرولیکپروازی: صنایع هواپیما سازی و فضایی (موشکها) نیز از هیدرولیک
استفاده مینمایند . وسایلی که در این بخش مورد استفاده قرار میگیرند بایستی دارای مرغوبیت بیشتر ،
وزن کمتر (توان وزنی) عکس العمل سریع و دقت عمل زیادی باشند . توسعه ، تکمیل و خصوصیات
این وسایل باعث گردیده است که در سایر گروهها (هیدرولیک صنایع و هیدرولیک خودروها) نیز
هرجا به دقت عمل و اطمینان بیشتری نیاز باشد از آنها استفاده نمود.
لازم به تذکر است که کاربرد هیدرولیک منحصر به گروههای فوق نبوده بلکه در موارد متعدد
دیگری مانند بالابرندهها و وسایل کمکیای که خود مستقیماً کاری نکرده ولی در خدمت عملیات
دیگری میباشند نیز مورد استفاده دارند که در زیر در زیر نمونههایی از آنها را مشاهده مینمایید.

تا سیسات هیدرولیکی: معمولاً یک سیستم هیدرولیکی صرف نظر از جزییات آن از قسمتها،
وسایل و عواملی مانند مخزن ، فیلتر ، لوله مکش ، ماشین مبدل انرژی (موتور ، سیلندر ، مبدل فشار) و
لوله برگشت تشکیل گردیده است.

-1 مخزن و متعلقات آن: یک مخزن هیدرولیکی وظیفه تامین سیال مورد نیاز سیستم بمقدار
کافی ، تصفیه (فیلتر کردن) هوا و سیال (منتقل کننده انرژی)، انتقال حرارت و خنک کردن سیال را
بعهده دارد. علاوه بر آن در مواردی که ماشین مبدل انرژی و سایر وسایل بر روی آن نصب میگردد ،
بایستی بتواند وزن آنها را بخوبی تحمل کرده و محل کافی در روی آن برای این منظور وجود داشته
باشد.
-1 واشر در مخزن
-2 فیلتر هوا
-3 محل اتصال لوله برگشت
-4 در مخزن
-5 محل ریختن روغن
-6 فلانش (محل اتصال) در مخزن
-7 فیلتر با توری ریز
-8 لوله مکش
-9 پیچ تخلیه سیال
-10 واشر آب بندی
-11 لوله تخلیه
-12 روغن نما (مقدار ماکزیمم)
-13 روغن نما (مقدار مینیمم)
-14 دهانه قیفی فرم
-15 لوله برگشت
-16 صفحه آرام کننده
-17 فیلتر توری
سیستم مخزن هیدرولیک ونقش مداری آن بهمراه فیلتروستگاه مبدل انرژی

فیلترها: فیلترها وظیفه دارند که از ورود گرد و غبار و همچنین کثافات به داخل روغن

جلوگیری کرده و علاوه بر آن در هنگام برگشت و عبور روغن از مخزن و کلیه اجسام شناوری را که
ممکن است وارد مدار شده و میتوانند به وسایل مختلف سیستم آسیب برسانند ، از آن جدا نمایند.
فیلترها دارای انواع گوناگونی میباشند که آنها را بر مبنای کاربردشان میتوان به نامهای فیلتر
مکش ، فیلتر فشاری ، فیلتر جریان فرعی ، فیلتر برگشت و فیلتر هوا نامید . علاوه بر آن میتوان آنها را
برحسب جنس نیز به فیلترهای توری دار ، فیلترهای شکاف دار و فیلترهای مغناطیسی نیز تقسیم نمود
که قابل شستشو میباشند؛ فیلترهای دیگری نیز یافت میشوند که جنس آنها از مواد بافته شده ، نمدی
و فلزات پخته بوده و قابل شستشو و تمیز کردن نمیباشد ؛ بلکه در صورت اشباع حتماً باید تعویض
گردند .
توجه- فیلترهای مکش را بایستی به دفعات تمیز و بازرسی نمود ؛ زیرا کثیف بودن آنها ، روی
جریان و فشار پمپ تاثیر گذارده و از راندمان سیستم میکاهد.
-2 دستگاه مبدل انرژی: دستگاههای مبدل انرژی از دو قسمت اصلی موتور محرک و پمپ
تشکیل شده و به وسیله یک کلاج به یکدیگر متصل میباشند.
موتور محرک این دستگاهها اکثراً الکتروموتور بوده ولی ممکن است که از یک موتور احتراقی
نیز برای این منظور استفاده شده باشد.
پمپهای هیدرولیکی- پمپ ها وظیفه دارند که انرژی مکانیکی موتور محرک خود را به انرژی
هیدرولیکی تبدیل نمایند.
اساس کار تمام پمپها مشابه بوده و در آنها به کمک چرخدندهها ، پرهها و یا پیستونها مایع
متراکم میگردد. بر این اساس میتوان پمپهای هیدرولیکی را در مقایسه با ماشین جریان دهنده
(پمپهای دوار) ، ماشینهای متراکم کننده نیز نامید؛ که در جدول زیر تفاوتهای مهم این دو گروه را
مشاهده مینمایید.
ماشینهای متراکم کننده ماشینهای جریان دهنده
مقدار جریان مایع کم زیاد
فشار مایع زیاد کم
آببندی بین فضای مکش و فشار خوب بد

نتیجه: دبی هرگز تحت تاثیر فشار

قرار نمیگیرد.
دبی با افزایش فشار بمقدار
زیادی کم میگردد.
انتقال انرژی بمقدار زیاد بستگی
دارد به:
انرژی فشار=انرژی پتانسیل
(بر اساس هیدرواستاتیک)
انرژی جریانی=انرژی سینتیک
(بر اساس هیدرودینامیک)
پمپهای جریان ثابت و پمپهای جریان متغیر (قابل تنظیم) – بوسیله تاثیر تراکم میتوان
پمپها را بخوبی طراحی کرد که در زمان معینی بتوانند مقدار معینی سیال(روغن) را جابجا نماید. این
نامیده و آن مقدار جریانی است که در واحد زمان جابجا میگردد. مقدار دبی ( Q ) جریان را دبی
بستگی مستقیم دارد به حجم جابجایی (گنجایش) و عده دوران پمپ.
از آنجایی که معمولاً عده دوران پمپها تغییر نکرده و مقدار دبی ثابت میباشد، میتوان با تغییر
حجم جابجایی پمپ ، مقدار دبی را در صورت لزوم تغییر داد. بنابراین میتوان پمپها را بر اساس
آنکه دارای حجم جابجایی ثابت و یا متغیر باشند ، به دو گروه پمپ با جریان ثابت و جریان متغیر
تقسیم نمود.
پمپهای جریان ثابت پمپهای جریان متغیر
دبی جریان ثابت متغیر
جهت جریان یک طرفه دو طرفه
علامت مشخصه
ساختمان و طرز کار پمپهای هیدرولیکی: تقسیم بندی و نامگذاری پمپهای هیدرولیکی
بر مبنای مکانیزمی انجام میگیرد که بر اساس آن عمل رانش صورت میپذیرد. این پمپها را میتوان
به سه گروه پمپهای دنداهدار ، پره دار و پیستونی تقسیم نمود که از میان آنها پمپهای دندانه دار برای
جریان ثابت و پمپهای پرهای و پیستونی در جریانهای متغیر (قابل تنظیم) نیز کاربرد دارند.

در جدول زیر شکل ساده این گونه پمپها را به همراه سرز کار ، خصوصیات و کاربردهایشان

مشاهده مینمایید.
نوع پمپ و شکل ساده آن طرز کار خصوصیات و کاربرد
پمپ با چرخ دنده خارجی بوسیله گردش چرخ دندانهها، روغن
به فضای بین ( S ) از فضای مکش
دندانهها مکیده شده و در طرف
مقابل در اثر درگیری دندانه ها از
بین آنها خارج وبه بیرون رانده می
نیز (D) شود. این قسمت فشار
گویند.
ساده ، پرقدرت، قیمت
مناسب، مطمئن، قابل
طراحی با چند چرخ
دنده برای فشارهای تا
200 بار در تمام زمینه
های ماشین سازی
پمپ با چرخ دنده داخلی
اساس کارآن مشابه پمپ های فوق
بوده ودراینجا نیزروغن ازفضای
به فضای بین دندانه ها (S) مکش
جویان یافته درسمت دیگر به فضای
رانده می شود. قسمت (D) فشار
برای جداسازی فضای (F) هلالی
مکش و فشار در نظر گرفته شده
کم سر وصدا
آب بندی خوب
برای فشارهای تا 315
باراست
پمپ حلقهای دندانه دار
حلقه دندانه دار این پمپ ها یک
دندانه بیشتر از چرخ دندانه دار
وسطی داشته و فرم دندانه های آنها
بنحوی طراحی شده است که دندانه
های چرخ وسط بتواننند به تنهایی
با دندانه های معلقه تمامی پیدا کنند.
دراینجا نیز براساس گردش چرخها ،
روغن از فضای مکش به فضای فشار
رانده میشود.
کم سر و صدا
آب بندی خوب
برای فشارهای تا 100
بار
پمپ پیچی در این پمپ ها روغن از فضای
مکش به فضای خالی بین دندانه های
پیچ وپوسته پمپ وارد شده وبه
فضای فشار رانده می شود.
بی سر و صدا، جریان
روغن با نوسان کم،
رازمان کم بدلیل
اصطکاک زیاد، برای
فشارهای تا 200 بار ،
ماشینهای ابزار ظریف
پمپ پره دار دو طرفه با جریان
خارجی
وبه هنگام گردش ، قسمت گردنده
پره ها در اثر نیروی گریز از مرکز به
جداره خارجی فشرده شده وبدلیل
تغییر حجم فضای بین پره ها وجداره
روغن از قسمتهای مکش، مکیده
شده وبه قسمتهای فشار رانده می
شود. برای آنکه نیروی وارد به
یاتاقان محور گردنده این پمپ ها
یکدانه نبوده وبه آنها بار اضافی وارد
نیازد،معمولاً آنها را طوری طراحی
می کنند که عمل مکش و رانش در
اصطکاک کم،
راندمان خوب،
جریان روغن با نوسان
خیلی کم،
بی سرو صدا
برای فشارهای تا 125 بار

دو طرف توأماً انجام گیرد. در این
حال دیگر نمی توان این پمپ ها را
برای جریانهای متغیر در نظر گرفت.
پمپ پره دار یک طرفه با جریان
داخلی
در اینجا نیز پره ها بدلیل نیروی گریز
از مرکز به جداره فشرده شده و
بدلیل خارج از مرکز بودن قسمت
گردنده و پوسته می توانند فضاهای
متغیری را بوجود آورند. این تغییر
فضای بین پره ها در یک سمت
باعث مکش در سمت دیگر باعث
رانش روغن می گردد. مجرای مکش
وفشار روغن متصل به قسمت میانی
چرخ پره دار بوده و از آنجا از طریق
سوراخهایی به فضای بین پره ها
جریان یافته ودر سمت فشار از
فضای بین پره ها جریان یافته و در
سمت فشار از فضای بین پره ها به
قسمت فشاری میانی داخل می شود.
بوسیله تغییر فاصله مرکزین چرخ و
پوسته می توان حجم جابجایی این
پمپ ها را تغییر داده ویا جهت
نیروهای داخلی این
پمپ ها متعادل نبوده
وبه همین دلیل از آنها
معمولاًبرای فشارهای کم
استفاده می گردد.

مکش و فشار را تعویضنمود.
پمپ پیستونی محور با صفحه
مورب گردان
به کمک صفحه مورب دواری می
توان در این پمپ ها ، پیستونها را به
ترتیب به عقب و جلو راند، با این
ترتیب پیستونها در هنگام عقب رفتن
روغن را از فضای مکش بدون سیلند
مکیده ودر سمت دیگر در موقع جلو
رفتن، روغن را به فضای فشار می
رانند.
با تغییر زاویه انحراف صفحه مورب
می توان در این پمپ ها وبی مورد
لزوم را تنظیم کرده و یا حتی جهت
جریان را تعویضنمود.
بدلیل امکان دقت زیاد

/ 1 نظر / 266 بازدید
کریمیان

سلام، ----------------------------------------------------------------------------- بي‌نيازترين بي‌نيازي‌ها عقل است و بزرگ‌ترين نيازمندي حماقت و وحشتناك‌ترين تنهايي خودپسندي است و بهترين و باكرامت‌ترين حيثيت، اخلاق نيكو.((امام علي (ع)) ----------------------------------------------------------------------------- [گل] با سپاس از مطالب پربارتان