خطاهای ناشی از اندازه گیری

فایل : pdf حجم : 9.29 MB برای دانلود کلیک کنید . لطفاً در صورت خرابی لینک دانلود اطلاع دهید. ........................................................................................................................
خطاهای ناشی از اندازه گیری
در اثر عواملی مانندخطای وسیله اندازه گیر ، اعمال نیروی نامناسب و درجه حرارت محیط
هیچ گاه نمی توان اندازه گیری مطلق و بدون اشتباه انجام داد . اگر اشتباه از ناحیه وسیله
اندازه گیری باشد ، آن را خطای ابزار و چنانچه از طرف شخص اندازه گیر باشد آن را
خطای اپراتور گویند .
خطاها را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.
خطاهای دائمی 
خطاهایی را که قابل پیش بینی و پیشگیری هستند ، خطاهای دائمی گویند . این
خطاها به طور عموم به وسیله اپراتور یا ابزار ایجاد می شود که در ذیل به شرح برخی
از آنها می پردازیم .
آلودگی: وجود گرد و غبار، روغن یا هر نوع آلودگی روس سطح قطعه کار و یا سطوح تماس 
وسیله اندازه گیر، امکان بروز خطا دراندازه گیری را افزایش می دهد، به همین جهت در
هنگام اندازه گیری باید نهایت دقت را به عمل آورد تا وسایل و قطعات کار از هر نوع آلودگی
عاری باشند.
حرارت : عامل دیگر بروز خطا دراندازه گیری حرارت است. اگر میله استاندارد فولادی با طول
دقیق 300 میلمیتر را روی صفحه صافی قرار دهیم و طول آن را به وسیله میکرومتر اندازه گیری
کنیم، به طور دقیق عدد 300 میلمتر را نشان خواهد داد حال چنانچه برای مدت چند ثانیه
دست خود را روی میله قرار دهیم و سپس دوباره طول آن را اندازه گیری کنیم، مشاهده خواهیم
کرد که طول میله حدود یک تا دو هزارم میلیمتر اضافه شده است. اگر جنس میله از مس یا
برنج بود، این اضافه طول بیشتر می شد. برای نیل به یک اندازه گیری دقیق لازم است به نکات
زیر توجه شود .
* دمای آزمایشگاه باید همواره در دمای استاندارد نگاه داشته شود .
* از اندازه گیری قطعات گرم باید خود داری کرد .
* وسایل اندازه گیری و قطعات اندازه گیری را نباید به وسیله دست لمس کرد.
رطوبت: وجود رطوبت باعث زنگ زدگی ابزار و قطعات کار شده امکان ایجاد خطا در اندازه گیری 
را به وجود می آورد.
فشار درگیری: چنانچه فشار فکهای وسایل اندازه گیری به سطح قطعه کار بیش از حد متعارف 
باشد، عمل اندازه گیری توام با خطا خواهد بود.
ارتعاش : وجود ارتعاش در میز و وسایل اندازه گیری باعث بروز خطا در عمل اندازه گیری می 
شود، بنابراین باید نیرو یا سیستمی که عمل اندازه گیری روی آن انجام میگیرد، محکم و بدون
ارتعاش باشد. همچنین در مواردی که عمل اندازه گیری به کمک تراز انجام می گیرد، باید صبر
کرد تا مایع تراز از حرکت باز ایستاده و حباب موقعیت ثابتی برای قرائت اندازه پیدا کند.
خطای چشمی : برای خواندن درست اندازه باید به محل اندازه گیری به طور عمود نگاه کرد، زیرا 
در غیر این صورت اندازه خوانده شده کمتر و یا بیشتر از اندازه واقعی خواهد بود.
خطای کسینوسی : در اثر عدم انطباق صحیح محور کار با ابزار ( عمود نبودن بعد مورد اندازه 
گیری با فکهای وسیله اندازه گیر ) خطای کسینوسی ایجاد می شود .
روشهای اندازه گیری : روشهایی که برای اندازه گیری یک قطعه انتخاب می شود باید متناسب 
با قطعه کار باشد تا مقدار خطای اندازه گیری به حداقل برسد، به عنوان مثال، برای
اندازه گیری قطر داخلی یک سیلندر، میکرومتر دو نقطه مناسب نبوده برای این منظور باید از
میکرومتر سه نقطه استفاده کرد تا خطای اندازه گیری کم شود.
کالیبره بودن وسایل اندازه گیری : وسایل اندازه گیری انتخاب شده باید به طور دقیق کالیبره 
شوند، در غیر این صورت عمل اندازه گیر با خطا همراه خواهد بود .
خطاهای اپراتوری : شخص اندازه گیر باید علاوه بر داشتن دانش اندازه گیری کافی از مهارت، 
دقت، سرعت عمل و تجربه کافی برخوردار باشد.
خطاهای کمانشی : چنانچه قطعه کار را روی تکیه گاهی قرار دهیم که احتمال بروز کمانش 
داشته باشد، عمل اندازه گیری توام با خطا انجام خواهد گرفت. برای جلوگیری از این خطا لازم
است تکیه گاه به نحوی انتخاب شود که امکان کمانش را به حداقل برساند.
خطاهای اتفاقی 
این خطاها همان طور که از نامشان معلوم است، به طور ناگهانی و اتفاقی ایجاد میشوند،
مانند تغییر ناگهانی فشار، دما، رطوبت، جریان هوا، وجود مواد رادیو اکتیو ایجاد جریان
مغناطیسی و غیره که همه آنها سبب بروز خطا در عمل اندازه گیری می شوند.
اصول حاکم بر انتخاب وسایل اندازه گیری و کنترل 
جنس قطعه کار: فرض کنید می خواهیم طول قطعه ای را اندازه بگیریم چنانچه جنس قطعه 
فلزی باشد می توان بر حسب دقت مورد انتظار، از کولیس و یا میکرومتر معمولی استفاده کرد. اگر
جنس قطعه پلاستیکی باشد، اندازه گیری با وسایل فوق باعث خطا می شود ( به دلیل کم بودن
سطوح فکها ) در این جا بهتر است از میکرومتر فک بشقابی یا وسایلی که سطح تماس آنها با قطعه
کار زیاد باشد استفاده کرد. اگر جنس قطعه از اسفنج یا مواد مشابه باشد، دیگر استفاده از وسایل
معمولی امکانپذیر نیست و برای این منظور لازم است از پروژکتور یا میکروسکوپ ابزار استفاده
کرد. .
شکل هندسی : شکل هندسی مورد اندازه گیری ( داخلی ، خارجی ، گرد ، تخت و .... ) باید 
مشخص باشد تا بتوان وسیله مناسب را انتخاب کرد .

اندازه حجم : برای مشخص کردن دامنه اندازه گیری وسیله، لازم است حدود اندازه حجم قطعه 
مورد اندازه گیری معلوم باشد .
دقت و سیستم اندازه گیری : میزان دقت و سیستم اندازه گیری در انتخاب وسیله اندازه 
گیری از عوامل مهم به شمار می رود، یعنی باید دقت وسیله اندازه گیر با توجه به دقت ساخت
قطعه کار انتخاب شود .
نوع کار : در این مورد باید مشخص شود که آیا قطعه، اندازه گیری می شود یا این که تنها عمل 
کنترل روی آن انجام می پذیرد.
مقدار تولرانس : میزان انحرافهای مجاز از اندازه اسمی قطعه کار باید مشخص باشد تا بتوان 
وسیله اندازه گیری مناسبی را انتخاب کرد.
تعداد وزمان مجاز اندازه گیری یا کنترل : چنانچه تعداد قطعات مورد اندازه گیری یا کنترل 
زیاد باشد و سرعت عمل نیز مورد نظر قرار گیرد، باید وسایل و تجهیزات خاصی برای انجام آن
پیش بینی کرد.
اصول حاکم بر نحوه استفاده از وسایل اندازه گیری 
روش استفاده از وسایل اندازه گیری در قسمت های مربوط بررسی خواهد شد . در این جا درباره اصول
کلی حاکم بر نحوه اندازه گیری بحث می شود.
قطعه مورد اندازه گیری نباید پلیسه داشته باشد.
لازم است محلهای مورد اندازه گیری قبلا با پارچه نرم، تمیز شوند.
اندازه گیری قطعات گرم با خطای اندازه گیری توام خواهد بود.
وسایل اندازه گیری و قطعات کار که در اثر کار خاصیت مغناطیسی پیدا می کنند، قبل از اندازه 
گیری باید خنثی شوند
در اندازه گیری وسیله ای به کار ببرید که دقت لازم را داشته باشد. از به کار بردن وسایل دقیقتر 
برای اندازه گیری کارهای با دقت کم اجتناب کنید .
از دست کاری و تعمیر وسایل اندازه گیری خود داری کنید.
وسایل اندازه گیری را در زمان مشخص و مناسب کالیبره کنید.
وسایل اندازه گیری را از ابزارهای کارگاهی جدا نگاه دارید.
از وارد کردن فشار غیر لازم به وسایل اندازه گیری جلوگیری کنید.
اصول حاکم بر نحوه نگهداری وسایل اندازه گیری 
وسایل اندازه گیری معمولا گران و حساس هستند، از این رو هنگام کار با آنها مراقبتهای لازم را به
عمل آورید. تنها وسایلی که خوب نگهداری شوند قادر به اندازه گیری صحیح هستند .
وسایل اندازه گیری را روی محل مناسبی ( پارچه تمیز ، نمد یا تخته نرم ) قرار دهید تا از براده و 
سایر کثافات و ضربه محفوظ بمانند.
از افتادن و ضربه خوردن وسایل اندازه گیری جلوگیری کنید و آنها را در کنار ابزارهایی مانند
سوهان و چکش و غیره قرار ندهید.
وسایل اندازه گیری را از برودت، حرارت و رطوبت محفوظ نگاه دارید.
وسایل اندازه گیری را پس از استفاده و همچنین اتمام کار با دقت جمع کرده و در صورت لزوم 
تمیز کنید.
برای پاک کردن وسایل اندازه گیری از پارچه های تمیز و نرم استفاده کنید.
در آزمایشگاه باید وسایل برحسب مورد ( وسیله اندازه گیری یا کنترل ) و بادقت ، دسته بندی و 
نگهداری شوند.
وسایل اندازه گیری باید درشرایط آزمایشگاه نگهداری شوند.
از اندازه گیری قطعاتی که روی ماشین درحال حرکت هستند ، خودداری کنید.
مکانیزم عمل وسایل اندازه گیری 
اندازه گیرهای مکانیکی : مکانیزم عمل اندازه گیرها، مکانیکی است و عمل اندازه گیری صرفا به 
کمک پیچ و مهره ها ، اهرمها ، چرخ دنده ها و .... انجام می گیرد .

اندازه گیرهای هیدرولیکی : اساس کار این نوع وسایل اندازه گیری حرکت سیالات است . از این 
نوع وسایل اندازه گیری می توان برای اندازه گیری ابعاد مختلف استفاده کرد .
اندازه گیرهای پنوماتیکی : در این نوع وسایل عمل اندازه گیری یا کنترل بر مبنای جریان هوا 
صورت می گیرد.
اندازه گیرهای نوری ( اپتیکی ): در وسایل اندازه گیری نوری از خواص آینه ها و عدسیها
استفاده می شود . این وسایل قادرند اندازه های طولی و زاویه ای را با دقت زیاد انجام دهند .
اندازه گیر الکتریکی : نوع دیگری از وسایل اندازه گیری و کنترل هستند که در آنها از پالسهای 
الکتریکی استفاده می شو . این وسایل ابزارهای مناسبی برای کنترل در عملیات تولید سری
هستند .
اندازه گیرهای الکترونیکی : با پیشرفت و توسعه علم الکترونیک، امروزه اندازه گیرهای
الکترونیکی بسرعت رو به افزایش است، به طوری که بیشتر مکانیزمهای مکانیکی به الکترونیکی
تبدیل می شوند. از جمله اندازه گیرهای الکترونیکی می توان کولیس و یا میکرمتر دیجیتالی را
نام برد .
تجهیزات اساسی آزمایشگاه اندازه گیری دقیق
شرایط فیزیکی آزمایشگاه اندازه گیری دقیق 
هر گاه آزمایشگاهی با توجه به نوع کاری که در آن انجام می شود باید ویژگیهای محیطی خاصی را
داشته باشد. این ویژگیها برای آزمایشگاه اندازه گیری دقیق به شرح زیر تعریف شده اند.
با توجه به نوع فعالیت و حجم کار باید سطح مناسبی را برای آزمایشگاه در نظر گرفت.
آزمایشگاه باید به دور از هرگونه سرو صدا و ازدحام باشد.
ساختمان آزمایشگاه باید از محل کارگاههای سنگین و پرسروصدا دور باشد تا ارتعاشات و
لرزشهای ناشی از عملیات کارگاهی به آن منتقل نشود.
در رنگ آمیزی دیوارهای آن از رنگهای روشن استفاده شود.
کف آزمایشگاه باید با سنگ تربانتین پوشیده شود و سطح آن کاملا تمیز و تراز باشد.
در و پنجره آزمایشگاه باید کاملا آب بندی باشد تا از ورود گرد و غبار و دود به محیط آن جلوگیری 
شود.
آزمایشگاه باید به دور از جریان مواد رادیو اکتیو باشد.
محیط آزمایشگاه در حوزه مغناطیسی قرار نداشته باشد.
نور در محیط و بخصوص در سطح میز به اندازه کافی وجود داشته باشد .
از ورود اشخاص با کفش در محیط آزمایشگاه جلوگیری به عمل آید .
دمای محیط آزمایشگاه 20 درجه سانتیگراد باشد.
رطوبت نسبی آزمایشگاه بین 20 تا 30 درصد باشد .
میز اندازه گیری: میز اندازه گیری یکی از وسایل اولیه و مهم آزمایشگاه اندازه گیری است که 
وسایل اندازه گیری ، قطعات کار نقشه های لازم برای هر آزمایش روی آن قرار داده شده عملیات
اندازه گیری روی آن انجام می شود .
میز اندازه گیری باید به اندازه کافی وزین باشد تا بتواند در محل کار استقرار خوب و مناسبی 
داشته باشد .
طرح پایه های آن به گونه ای باشد که بتوان ارتفاع میز را به دلخواه تنظیم کرد .
ارتعاش پذیر نباشد .
تراز پذیر باشد .
تراز بودن خود را به آسانی از دست ندهد .
سطح میز صاف باشد .
سطح آن درمقابل قطعات فلزی خش پذیر نباشد.
سطح آن نور را منعکس نکند .
سطح انعطاف پذیری داشته باشد .
سطح آن به اندازه کافی وسیع باشد .
در روی آن محل مناسبی برای استقرار نقشه ، ابزار و قطعات کار پیش بینی شده باشد .
میز باید مجهز به چراغ رومیزی باشد که بتوان موقعیت آن را تغییر داد .
میز باید مجهز به ذره بین پایه دار باشد .
صفحه صافی : صفحه صافی جزء وسایل اساسی آزمایشگاه اندازه گیری است که می توان برای 
مقاصد زیر از آن استفاده کرد .
انجام عملیات اندازه گیری روی آن ( به عنوان میز اندازه گیری )
کنترل تحتی سطح قطعه کار با روش دوده مالی ( به عنوان وسیله کنترل )
کنترل مستقیمی سطح قطعه کار ( به عنوان وسیله مرجع )

انواع صفحه صافی :
صفحه صافیها را از نقطه نظر کاربرد می توان به سه دسته زیر تقسیم کرد :
0 میلیمتر ) بوده از / رده کارگاهی : این صفحه صافیها دارای دقت تحتی سطح پایین حدود 002 o
آنها برای عملیات کاری در کارگاههای ماشین ابزار به عنوان میز کار و یا میز
اندازه گیری استفاده می کنند.
رده بازرسی و کنترل : این دسته از صفحه صافیها دارای دقت تحتی سطح بیشتری حدود o
0/001 میلیمتر) نسبت به رده کارگاهی هستند و بدین لحاظ در بخش بازرسی و کنترل قطعات از
آنها استفاده می شود .
رده آزمایشگاهی : صفحه صافی رده آزمایشگاهی وسیله کنترل ، وسیله مرجع یا سطحی دقیق o
برای انجام عمل کالیبراسیون است ، از این رو باید از دقت تختی سطح بالایی برخورد دار باشد .
0 میلیمتر است . / دقت این گونه صفحه صافیها در حدود 0006
تراز: آفریننده نظام هستی طبیعی ترین تراز را در خلقت دریاها و اقیانوسها قرار داده است . در 
واقع طبیعی ترین تراز و افقی ترین سطح ترا ز، آب اقیانوسها هستند.
در طراحی ترازها از این خاصیت مایعات ساکن که همواره ( صرف نظر از فرم ظرفشان ) سطح
خارجی انها در امتداد افق قرار می گیرند ، استفاده شده است .
یکی از اصول اساسی در صنعت ساخت و کارهای اندازه گیری ، تراز بندی است ، به این معنی
که هر ماشینی که بناست نصب شود یا هر قطعه ای که ازم است روی میز دستگاهی بسته شود
باید تراز شود . در یک آزمایشگاه اندازه گیری دقیق ، میز اندازه گیری ، صفحه صافی و سایر
دستگاهها همه باید تراز باشند .
ساختمان تراز : تراز ساختمان بسیار ساده ای دارد و از قسمتهای مختلف زیر تشکیل شده است : 
قاب : قاب یا بدنه تراز از جنس چوب ، آلومینیم یا چدن ساخته میشود و سایر اجزای ترازروی 
آن سوار می شوند .
کپسول شیشه ای : مهمترین قسمت یک تراز ، کپسول شیشه ای آن است که به فرم استوانه 
یا کره ساخته می شود و در داخل آنها مایع اتر همراه با حباب هوا قرار می گیرد . روی کپسول
شیشه ای درجه بندی شده است و وقتی تراز روی سطح کاملا افقی قرار گیرد ، حباب هوا
کامل در وسط کپسول شیشه ای قرار می گیرد. قسمت داخلی کپسول شیشه ایا استوانه ای به
صورت کمانی از قوس دایره است که شعاع آن به چند متر می رسد .
مایع کپسول: مایع داخل کپسول باید دارای ویژگیهایی به شرح زیر باشد :
* جدار کپسول را تر نکند.
* تبخیر نشود.
* به آن نچسبد.
*یخ نزند.
برای این منظور از اتر استفاده می شود .
پیچ تنظیم : ترازهای صنعتی علاوه بر درجه بندی دارای پیچ تنظیم نیز هستند که به وسیله این 
پیچ می توان تراز را کالیبره کرد .
شیشه محافظ : شیشه محافظ کپسول به منظول محافظت کپسول پیش بینی شده است که به 
وسیله دو عدد پیچ در روی قاب تراز می شود .
کنترل صحت تراز و رفع خطای آن : قبل از استفاده از تراز باید آن را کنترل و از سالم بودن آن ( 
نداشتن خطا ) اطمینان حاصل کرد . برای این منظور تراز را روی یک سطح قرار میدهیم، دور آن
را با مداد خط می کشیم و میزان انحراف حباب را یادداشت می کنیم . حال تراز را در داخل همان
کادر، 180 درجه جا به جا کرده و صبر می کنیم تا حباب کاملا ساکن شود . اگر میزان انحراف
حباب همان مقدار قبلی بود تراز کالیبره است . در صورت عدم کالیبره بودن ، پیچ تنظیم را آنقدر
می چرخانیم که حباب به اندازه نصف اختلاف دو درجه خوانده شده جا به جا شود. در این حال
موقعیت جدید حباب را یادداشت می کنیم تراز را در داخل همان کادر ، دوباره 180 درجه جا به
جا می کنیم و پس از ساکن شدن حباب، موقعیت حباب را قرائت می کنیم . اگر با میزان خوانده
شده قبلی یکسان بود ، خطای تراز رفع شده است . اگر رقم دیگری را نشان داد هنوز تنظیم نشده
است ، بنابراین عمل قبلی را آنقدر تکرار می کنیم که تراز کالیبره شود.

انواع تراز: از نظر شکل ظاهری و موارد استفاده ، ترازها را در انواع مختلفی ساخته و به بازار عرضه 
می کنند.
تراز افقی ( یکجهته ) : با این تراز افقی بودن سطوح را در یک جهت ( مثلا طول ) می توان o
کنترل کرد . جهت کنترل افقی بودن سایر سطوح ( مثلا عرض ) لازم است تراز 90 درجه جا
به جا شود .
تراز افقی ( دو جهته ): در این نوع ترازها از دو کپسول شیشه ای برای کنترل افقی بودن o
سطوح در دو جهت ( طولی وعرضی ) استفاده شده است جنس بدنه این ترازها معمولا فلزی
بوده از آنها برای تزار کردن ماشین آلات در هنگام نصب استفاده می کنند.
تراز قابدار : در روی این تراز دو کپسول شیشه ای در امتداد طول و عرض تعبیه شده است . o
به وسیله این تراز افقی بودن سطح در دو جهت کنترل می شود . همچنین تعامد سطوح را نیز
به وسیله آنها می توان کنترل کرد .
تراز قوطی : در ساختمان این تراز از کپسول کروی شکل استفاده می شود . از این تراز برای o
بالانس کردن چرخها یا ترازمندی دوربینهای عکاسی و مهندسی راه وساختمان استفاده می
شود . در موقع تراز بودن باید حباب وسط کپسول کروی قرار گیرد .
تراز میکرومتردار: در یک ظرف استوانه شیشه ای این تراز لولا و سمت دیگر آن میکرومتر با o
0 میلیمتر پیش بینی شده است . از میکرومتر به منظور تعیین مقدار تنظیم استفاده / دقت 01
می شود.
تراز زاویه سنج : این تراز به یک زاویه سنج مجهز است که به وسیله آن می توان زاویه سطوح o
شیب دار را پس از افقی قرار دادن کپسول ، از روی نقاله قرائت کرد .
تراز شیلنگی : این تراز از دو لوله شیشه ای مدرج سرباز که به وسیله شیلنگ به هم متصل o
شده اند تشکیل شده است. از این ترازها برای کنترل اختلاف سطوحی که نسبت به هم فاصله
زیاد دارند استفاده می شود .

/ 0 نظر / 46 بازدید