سیستم های هیدرولیکی گیربکس

 

فشارهای موجود در گیربکس اتوماتیک:

قبل از شروع بررسی جزئیات پمپ ها و سوپاپ‌های گیربکس، لازم است بطور خلاصه نگاهی به سه فشار اصلی موجود در گیربکس اتوماتیک بیاندازیم:
۱ـ فشار خط اصلی Main Line Pressure
2ـ فشار گاز Throttle Pressure
3ـ فشار گاورنر Gorernor pressure
برای ایجاد فشار هیدرولیک بایستی یک چشمه جریان سیال و مقاومتی در برابر آن جریان وجود داشته باشد. درگیربکس های اتوماتیک، پمپ همان ایجاد کننده جریان است و سوپاپ‌ها و گذرگاههای مختلف بکار رفته باعث ایجاد فشار می شوند.

۱ـ فشار خط اصلی: Main Line Pressure
این فشار به وسیله پمپ (ایجاد جریان ) بوجود می‌آید و بوسیله سوپاپ رگلاتور فشار، در خروجی پمپ کنترل می شود. فشار خط اصلی برای راه اندازی کلاچها و سروها، که عضوهای مختلفِ مجموعه دنده سیاره‌ای را ترمز می‌کنند به کار می‌رود و از این طریق نسبت دنده های مختلف و تعویض اتوماتیک دنده فراهم می شود. فشار اصلی به جز این منشاء تمام فشارهای دیگر گیربکس نیز می‌باشد.

۲ـ فشار گاز : Throttle pressure
یک فشار هیدرولیکی است که اندازه آن با زیاد شدن بار موتور یا مقدار باز بودن دریچه گاز افزایش می یابد. فشار گاز از فشار خط اصلی بوجود می‌آید.

۳ـ فشار گاورنر : Gorernor pressure
یک فشار هیدرولیکی است که مقدار آن با زیاد شدن سرعت خودرو افزایش می یابد. این فشار از خط اصلی بوجود می آید و در یک سوپاپ که به صورت گریز از مرکز کار می‌کند و توسط شافت خروجی گیربکس می‌چرخد، کنترل می شود. فشار گاونر در تعامل با فشار گاز برای کنترل نقاط تعویض دنده به کار می رود.

پمپ‌های هیدرولیک گیربکس های اتوماتیک:

تمام فشارهای هیدرولیکی که در گیربکس اتوماتیک عمل می کنند، از جریان خروجی یک پمپ روغن استفاده می کنند.این پمپ از طریق یک فیلتر، روغنِ مخزن را می‌کشد .

درگیر بکس های امروزی سه نوع پمپ بکار می رود:

ـ ـ دنده‌ای Gear Pump
ـ ـ روتوری Rotor pump
ـ ـ پره ای. Vane Pump

پمپ دنده‌ای و روتوری، پمپ با جابجایی مثبت یا جابه جایی ثابت نامیده می شود. زیرا حجم سیالی که در هر بار گردش پمپ زیاد می شود حجم سیال جابه جا شده ت توسط آن در هر دقیقه بیشتر می‌شود، با این حال حجم روغن پمپ شده به ازای یک دور گردش ثابت می ماند.
امّا پمپ های پره ای که در گیربکس های مدرن بکار می روند، پمپ با جابجایی متغیر نامیده می شوند زیرا مقدار روغن پمپ شده به ازای هر دور گردش می تواند تغییر کند. خروجی پمپ بطور اتوماتیک براساس نیاز گیربکس به روغن تنظیم می شود و هیچگونه بستگی مستقیم بین سرعت پمپ و مقدار جریان سیال وجود ندارد.

پمپ گیربکس های اتوماتیک درقسمت جلو بدنه گیربکس نصب شده و توسط تورک کنورتور به حرکت در می‌آید. در خودروهای محرک جلو نیز پمپ ممکن است توسط تورک کنورتور و یا یک شافت مجزا به حرکت در آید. بیشتر گیربکس های قدیمی یک پمپ ثانویه داشتند که در ناحیه عقب بدنه گیربکس نصب می‌شود و بوسیله شافت خروجی به حرکت در می‌آمد. پمپ عقب در گیربکس‌های ساخت آمریکا از اواخر دهه ۶۰ به بعد حذف شد.

فشار خط اصلی

همانطور که می دانیم برای ایجاد فشار بایستی در مقابل خروجی پمپ مانعی ایجاد شود. چنانچه هیچ مانعی وجود نداشته باشد، دبی پمپ قابل اندازه گیری است؛ امّا فشار صفر است. در وا قع در سیستم هیدرولیک گیربکس های اتوماتیک موانع زیادی برای ایجاد فشارهای مختلف وجود دارد. مجرای خروجی پمپ یک مانع نسبی در برابر جریان روغن محسوب می شود و به همین دلیل معابر و خطوط روغن نیز موانعی در برابر جریان هستند.

اولین مانع اساسی در سیستم که برای کنترل فشار اصلی بکار می رود، سوپاپ تنظیم (رگلاتور) فشار است. سایر سوپاپ ها از قبیل سوپاپ های تقویت کننده، سوپاپ کنترل دستی و سوپاپ تعویض از طریق اعمال فشار اصلی بر روی آنها عمل می کنند. البته فشار اصلی تنها موجود در سیستم هیدرولیک ایجاد می شود. امّا تمام آنها وابسته به فشار اصلی هستند و توسط سوپاپ‌هایی با کاربرد تنظیم فشار کار می کنند. از قبیل سوپاپ گاز و سوپاپ گاورنر که طرز ایجاد این فشارها را بررسی می‌کنیم.

سوپاپ تنظیم فشار (رگلاتور):

از آنجا که حجم ارسال پمپ با افزایش سرعت زیاد می شود اگر در برابر جریان روغن مانعی ساده و ثابت مانند یک اریفیس وجود داشته باشد، فشار نیز با زیاد شدن سرعت پمپ افزایش می یابد. در چنین سیستمی فشار به سرعت به حدّی که بتواند به قطعات مختلف گیربکس آسیب برساند خواهد رسید. بنابراین لازم است فشار تنظیم شود. این کار بوسیله سوپاپ رگلاتور فشار که در مقابل جریان روغن ایجاد یک مانع متغیر می کند ایجاد می شود.

یک مانع متغیر عبارتست از یک مجرا که اندازه آن به منظور تغییر در فشار ایجاد شده توسط مانع می‌تواند تغییر کند. سوپاپ رگلاتور فشار حد بالا و حد پائین فشار روغن خط اصلی را برای پاسخگویی به شرایط مختلف گیربکس کنترل می‌کند. فشار خط اصلی عملاً از رگلاتور فشار به بعد آغاز می شود. امّا در نقشه های هیدرولیکی اغلب مستقیماً از پمپ منشعب می شود.  فشار بین پمپ و سوپاپ تقریباً برابر با فشاری است که روغن هنگام ترک سوپاپ و ورود به مدار خط اصلی دارد. واین در نتیجه اثر توازن در سوپاپ است.

هنگامی که موتور روشن می شود روغن از پمپ وارد سوپاپ می‌شود. در ابتدا روغن مستقیماً برای پر کردن مبدل گشتاور و خط اصلی از میان سوپاپ عبور می‌کند به محض آنکه این فضاها از هوا تخلیه شوند فشار در مدار هیدرولیک ایجاد می شود. این فشار بر سطح انتهایی سوپاپ عمل کرده و آن را بر خلاف نیروی فنر حرکت می دهد.

مادامی که فشار روغن بر نیروی فنر غلبه نکند تمام خروجی پمپ در اختیار مدارات اصلی گیربکس قرار می‌گیرد. اگر دور موتور زیاد شود حجم روغن ارسالی توسط پمپ به سوپاپ هم افزایش می یابد.در نتیجه فشار روغن اعمال شده بر سوپاپ هم افزایش می یابد. در نتیجه فشار روغن اعمال شده بر سوپاپ هم افزایش می‌یابد و سوپاپ مخالف نیروی فنر، آنقدر حرکت می کند تا مجرای خروجی را باز کند.

در گیربکسی که پمپ آن از نوع دنده‌ایی یا روتوری است فشار اضافی با جاری شدن روغن از مجرای خروجی و بازگشت آن به سمت مکش پمپ آزاد می شود امّا در یک گیربکس مجهز به پمپ با جابجایی متغیر بخشی از فشار اضافی به ناحیه پشت کمربند لغزان برای کاهش جابجایی پمپ و در نتیجه آن کاهش جریان روغن هدایت می شود و در هر صورت گیربکس از آسیب احسالی ناشی از فشار زیاد حفاظت می شود.

در بیشتر گیربکس‌ها فشار از پمپ مستقیماً به سمت سوپاپ کنترل دستی و سایر سوپاپ های سیستم هیدرولیک هدایت می شود. این امر عملی است زیرا تمام روغن قبل از رفتن به سمت سایر سوپاپ‌ها مجبور نیستند که از میان رگلاتور فشار عبور کنند. همانطور که در بخش دوم ملاحظه کردید، فشار در داخل یک سیستم بسته هیدرولیک در هر جایی از مدار یکسان است. لذا می توانید مدار فشار خط اصلی را به عنوان یک مدار بسته منفرد تصور کنید. در این صورت اهمیتی ندارد که سوپاپ رگلاتور فشار در چه قسمتی از مدار نصب شود، چون به هر حال فشار در تمام نقاط مدار را تنظیم خواهد کرد.

سوپاپ های تعویض

سوپاپ تعویض یک سوپاپ قطع و وصل (سویچینگ ) یا جهت دهنده است که از فشار گاورنر و فشار گاز برای تعیین زمان تعویض و اجرای تعویض در یک گیربکس استفاده می کند. به همین دلیل سوپاپ تعویض سوپاپ تایمینگ نیز نامیده می شود. سوپاپ تعویض قادر است با اندازه گیری گشتاور موتور( به وسیله فشار گاز ) و سرعت خودرو ( به وسیله گاورنر ) تحت هر شرایطی از رانندگی تعویض به دنده بالاتر (مستقیم ) و به دنده پائین تر (معکوس) را به طرز صحیحی زمان بندی و اجرا کند.

اغلب گیربکس ها چندین سوپاپ تعویض دارند که تعویض دنده‌های مورد نیاز را کنترل می‌کنند هنگامی که فشار گاورنر بر فشار گاز و فشار فنر غلبه کند تعویض به دنده بالاتر توسط سوپاپ تعویض انجام می‌شود.

فشار گاورنر به سمت راست سوپاپ تعویض و فشار گاز به سمت چپ آن اعمال می شود. یک فنر مارپیچی نیز در طرف چپ سوپاپ قرار گرفته است. فشار خط اصلی به سوپاپ تعویض هدایت شده امّا یکی از پیستون ها مسیر روغن را مسدود کرده است. اگر سرعت خودرو افزایش یابد، فشار گاورنر نیز زیاد می شود. در لحظه‌ایی که فشار گاورنر بر فشار گاز و فشار فنر غلبه کند سوپاپ را به طرف چپ هدایت می کند.

در نتیجه حرکت سوپاپ تعویض فشار خط اصلی می تواند از بین قرقره ها به طرف یک مدار کارانداز (باند یاکلاچ) خارج شود. البته هنگامی که یک سوپاپ تعویض حرکت می کند باید حرکت آن سریع و تقریباً ناگهانی باشد و اجازه نیابد به جلو و عقب حرکت کند قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم ابتدا می خواهیم بدانمی فشار گاز و فشار گاورنر چگونه ایجاد می شوند و هدف از ایجاد آنها چیست؟

فشار گاز

همانطور که قبلاً تشریح شد فشار گاز یکی از فشارهای مورد استفاده در کنترل نقاط تعویض به دنده بالاتر (UP Shift ) و به دنده پائینتر (Down Shist )در یک گیربکس اتوماتیک است.
فشار گاز این وظیفه را متناسب با بار موتور یا گشتاور خروجی که در هر لحظه مستقیماً وابسته به شرایط رانندگی است، به انجام می رساند.

در بیشتر گیربکس ها از فشار گاز برای کمک به تنظیم فشار خط اصلی استفاده می شود. زمانی که گشتاور خروجی موتور زیاد است در گیربکس ها درگیری محکم‌تر کلاچها و ب اندها برای جلوگیری از لغزش ضروری است. برای دستیابی به فشار بیشتر در خط اصلی، فشار گاز ( یا شکل تغییر یافته‌اش) از طریق کانالهایی به سمت سوپاپ تقویت کننده واقع در یک طرف رگلاتور فشار هدایت می‌ شود.

 

/ 0 نظر / 16 بازدید