آموزش کتیا در اهواز

دورهای آموزشی خصوصی مقدماتی نرم افزار CATIA  در شهر اهواز  

دوره مقدماتی:

این دوره شامل 40 ساعت است .

آموزش چهلار محیط که شامل:

1) Sketch Design 

اولین محیط کاری در نرم افزار کتیا CATIA محیط طراحی دوبعدی با نامSketcher می باشد، نکته ای که آموزش این محیط را قابل اهمیت می کند که این محیط یک محیط پایه برای نرم افزار کتیا می باشد و یادگیری تمامی ابزار های این محیط نیاز یادگیری می باشد.

2) Part Design  

یکی از محیط های اصلی طراحی در نرم افزار کتیا CATIA می باشد. این محیط دومین محیط آموزشی در دوره مقدماتی می باشد.

در این محیط از نرم افزار کتیا ما با اولین محیط طراحی قطعات آشنا می شویم. این محیط از نرم افزار کتیا بیشتر برای طراحی قطعات سالید Solid ، طراحی پارامتریک و همچنین تبدیل سطوح طراحی شده در محیط های طراحی سطوح به سالید Solid استفاده می شود. در شکل زیر تصوری از محیط Part Design نرم فزار کتیا CATIA را مشاهده می کنید.

 3) Assembly Design  

  در این محیط از نرم افزار کتیا CATIA ما با کمک گرفتن از ابزار های این محیط قطعات مختلف را با یکدیگر مونتاژ کرده و قید گذاری می کنیم و میزان تداخل قطعات را با یکدیگر بررسی می کنیم.

 

     این محیط از نرم افزار کتیا پیش نیازی برای یادگیری نقشه کشی قطعات مونتاژ و استخراج نمای انفجاری در محیط Drafting، متحرک سازی قطعات مونتاژ در محیط DMU Kinematics، فرمولار و جداول طراحی مجموعه ای از قطعات در محیط Knowledge Advisor، آنالیز قعات مونتاژ در محیطGenerative Structural Analysis، قالب سازی و ماشین کاری با استفاده از گیره و ...  می باشد.


4) Drafting

 

این محیط از نرم افزار کتیا با دو اسم Generative Drafting و Interactive Drafting شناخته شده است. در واقع این محیط از نرم افزار کتیا ترکیبی از دو محیط در یک شاخه از محیط های نرم افزار کتیا محسوب می شود.

 

محیط Generative Drafting : محیطی که ما به کمک ابزار های آن نما ها و نقشه های دلخواه خود را از محصول طراحی شده در سایر محیط های طراحی در نرم افزار کتیا خروجی می گیریم.

 

محیط Interactive Drafting : محیطی که ما به کمک از ابزار های آن نما ها و نقشه های دلخواه از محصول نهائی را ترسیم می نمائیم.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید