تعریف مبدل حرارتی

دستگاهی که بوسیله آن انتقال حرارت انجام گرفته و بین دو سیال تبادل حرارتی ایجاد
نماید و یا بعبارت دیگر مبدلهای حرارتی دسته ای از دستگاههای انتقال حرارت هستند که در آنها حرارت بین دو سیال در دو سمت مختلف پروسس مبادله می شود . با توجه باینکه آب خنک و بخار آب جزء مسیر اصلی پروسس محسوب نمیشوند و بعنوان سرویس دهنده (UTILITIES ) تلقی میگردند بنابراین آن دسته از دستگاه های انتقال حرارت که در آنها بخار آب و آب خنک بعنوان عوامل گرم کننده و خنک کننده بکار گرفته می شوند جزء مبدلهای حرارتی محسوب نمی شوند دستگاههای انتقال حرارت به دستگاههائی گفته می شود که در آنها حرارت بین دو سیال  مختلف مبادله میشود . بنابراین مبدلهای حرارتی را میتوان دسته کوچکی از دستگاههای انتقال حرارت محسوب نمود . سایر دستگاههای انتقال حرارت بجزء مبدلهای حرارتی عبارتند از گرم کننده ها ( HEATERS ) ،خنک کننده ها( COOLERS )  ، تغلیظ کننده ها  ( EVAPORATORS ) ، چگالندهها ( CONDESERS )  کوره ( FURNACES ) ریبویلرها ( REBOILERS ) و تبخیر کننده ها (VAPORIZERS) وبرجهای خنک کن ( COOLING TOEWRS ) در این میان برجهای خنک کن استثنائا " دو سیال را که بعمل انتقال حرارت بین آنها صورت میگیرد بطور مستقیم در تماس می گذارد و به همین علت است که دو عمل انتقال حرارت و انتقال جرم بطور هم زمان بین دوسیال) هوا و آب ( انجام می گیرد . در سایر دستگاههای انتقال حرارت تماس بین دو سیال غیر مستقیم است . دیده می شود که در تمام مطالب بالا صحبت از مبادله حرارت در یک دستگاه انتقال حرارت می باشد بدین معنا که حرارت در این دستگاه ها به هیچ وجه تبدیل نشده بلکه مبادله می شود بنابراین لغت مبدل حرارتی صحیح نبوده ولی بکار برده می شود و اصلاحی است که جا افتاده .

/ 0 نظر / 36 بازدید