انتخاب یاتاقان


انتخاب یاتاقان برای هر نوع کاربردی به خود آن کاربرد بستگی دارد. عوامل موثر در این انتخاب به ما اطمینان خواهند داد که توان لازم در نقطه کار دستگاه برای انجام کار مورد نظر کافی است. اساساً طراحان تجهیزات و ماشین آلات عوامل لازم را چنان محاسبه می کنند که به ما اطمینان دهند که یاتاقان ها برای تحمل بارهای اعمال شده بر قطعات مختلف بین منبع نیرو و نقطه انجام کار مناسب خواهند بود.

این عوامل به شرح زیر می باشد:

1-هدف ونوع دستگاه

2- توان مورد نیاز

3-طول عمر یاتاقان مورد نیاز

4- محل استقرار دستگاه (فضای سر پوشیده ،فضای باز ، در معرض مواد خورنده)

5- بار (مقدار وزن یا فشاری که یاتاقان باید تحمل کند)

6- نوع بار (محوری ، شعاعی ، ترکیبی)

7- محورها

8- خطای مجاز

9- طرح دستگاه( محل استقرار یاتاقان در دستگاه )

10- سرعت محور (rpm)

11- دمای کار

12- روانکاری

ابته عوامل دیگر نیز ممکن است مد نظر قرار گیرند لیکن عوامل بالا عوامل اصلی محسوب می شوند .

تقریباً در تمامی این موارد با یک محور یا ریل سرو کار داریم که در اکثر موارد محور است. سرعت، محل استقرار، کار کرد ، و نوع بار اعمال شده همگی رابطه مستقیمی با یاتاقان مورد نظر برای نگه داشتن محور یا محدود کردن حرکت آن دارند .

به عنوان مثال ، یاتاقان های یک سیستم هدایت موشک، محور هایی را کنترل می کنند که برای دستیابی به حالت تعادل کامل مورد نیاز ، می بایست بدون هر گونه ارتعاش کار کنند . به منظور محدود ساختن حرکت قطعات مربوطه ، یاتاقان های دقیق استفاده می شوند .البته بارهای اعمال شده احتمالاً سبک است . لیکن برای حفظ دقت لازم در کار ، تعادل نقش اساسی دارد. این امر از جمله عواملی است که باید در طراحی یاتاقان مد نظر قرار گیرد . همچنین ، با توجه به دمای کار دستگاه ، انتخاب روانکاری مناسب برای یاتاقان نیز اهمیت بسزایی پیدا می کند .از آنجا که مکانیزم مورد نظر شامل قطعات متحرک است . چنین دستگاه مهمی باید با دقت بسیار طراحی و ساخته شود. طراحی و نصب درست یاتاقان در کارآیی چنین سیستمی حائز اهمیت می باشد.

همین عوامل در طراحی هر دستگاه یا ماشینی در نظر گرفته می شود ، زیرا عناصر تشکیل دهند آنها از نظر اصول و مبانی ، شباهت بسیار دارند. تقریباً میتوان گفت تنها اختلاف واقعی میان انواع تجهیزات ، وظیفه ای است که هر یک از آنها می بایست انجام دهند. این به مفهوم اختلاف در مقدار بار، خطای مجاز ، توان لازم ، و سرعت کار دستگاه خواهد بود. گذشته از این تفاوت های فیزیکی مانند اندازه ، شکل و نوعکنترلها ، اغلب اجزا و قطعات کاری آنها شباهت بسیار دارند . خوشبختانه، طراح می تواند یاتاقان مورد نظر خود را از میان گسترده وسیعی از یاتاقان های استاندارد انتخاب کرده ، و تقیباً برای هر کاربردی می تواند یاتاقان مناسبی بیابد .

نکته مهمی که باید به خاطر سپرد آن است که یاتاقان مورد استفاده در یک کاربرد ، به این دلیل انتخاب شده که با شرایط طراحی مطابقت داشته است .از این رو ،هنگامی که لازم است یاتاقانی تعویض شود ، می بایست یاتاقانی از همان نوع و کلاس بکار رود.

 

اصول کار یاتاقان

هنگامی که دو سطح مختلف بروی یکدیگر می لغزند اصطکاک یا سایش ایجاد می شود. اصطکاک که در واقع مقاومت در برابر حرکت ایت ، تولید گرما کرده ، توان مورد نیاز را افزایش داده ، آثار نا مطلوب دیگری به همراه دارد. کاهش یا حذف اصطکاک به دو طریق صورت می گیرد . یکی از آنها روانکاری است که بین قطعات متحرک لایه ایاز روانکاری به وجود می آورد. هدف از این کار، فراهم ساختن سطحی صاف است تا قطعات غلتشی و لغزشی بروی آن حرکت کنند. لایه روانکار در واقع قطعات متحرک را در شرایط ایده آل از هم جدا ساخته ، و بار یا فشار اعمال شده را دریافت می کند.

رورش دیگر کاهش اصطکاک ، استفاده از یاتاقان هایی است که خود می بایست روانکاری شوند. این یاتاقان ها در تحمل بار یا فشار وارد شده موثر واقع می شوند . علاوه بر این ، یاتاقان ها حرکت محور ها و کشویی ها را محدود می سازند . یاتاقان ها با عمل کردن به عنوان راهنما، حرکت قطعات مربوطه را کنترل می کنند .بدین طریق ، یاتاقان ها در کاهش یا حذف لرزش نیز که می تواند برای یک مکانیزم در حال کار شدیداً زیانبار باشد ، موثر واقع می شوند. یک مثال آشنا در مورد لرزش ، خودرویی است که چرخ های آن بالانس نیستند. اگر این حالت مهار و یا رفع نشود ، لرزش می تواند تقریباً همه قطعات را از هم جدا سازد.

یاتاقان ها با محدود کردن حرکت محور، کار محور را نرم تر و کارایی آن را افزایش می دهند ، که در نتیجه به لحاظ رسیدن قدرت لازم به نقطه انجام کار با حداقل توان تلف شده ، بازده کل سیستم انتقال قدرت افزایش می یابد.

 

انواع یاتاقان ها

یاتاقان ها به دو دسته اصلی تقسیم می شوند : یاتاقان ساده ، که سطحی یکپارچه است که قطعه  متحرک بروی آن لغزیده و یا می غلتد. نوع دیگر ، یاتاقان ضد اصطکاک است که در آن غلتک ها یا ساچمه های چرخان داخل یک کاسه با سطوح لغزنده یا چرخان تماس پیدا می کند.

هر دسته خود به سه نوع اصلی تقسیم می شود که هر نوع آن برای فراهم ساختن یک نوع تکیه گاه خاص طراحی می شود و عبارت اند از:      

1-یاتاقان های محور گردان  ،که محل اتکای محور گردان اند. (قسمتی از محور که داخل یک یاتاقان می چرخد یاتاقان گرد گفته می شود) این یاتاقان ها حرکت شعاعی محور را محدود می سازند.

2- یاتاقان محوری که از حرکت محوری جلوگیری می کنند .

3-  یاتاقان های راهنما یا لغزشی ، که برای هدایت یا نگه داشتن قطعات لغزنده بکار می روند .

یاتاقان های ساده و ضد اصطکاک با هم تفاوت قابل ملاحظه ای دارند .اما هر دو نوع مذکور و نیز گونه های مختلف آنها یک وظیفه اساسی یکسان را انجام می دهند و آن نگهداشتن و هدایت عناصر متحرک در ماشین آلات و تجهیزات است.

جنس یاتاقان های ساده از جنس محور یا کشویی مربوطه که باید آن را نگه دارند نرم تر است . این بدان مفهوم است که یاتاقان ها از محور که قیمت بیشتری دارد زود تر فرسوده می شود . سطوح اتکا با سطح خود یاتاقان تماس دارند . بیشتر فرسایش در یاتاقان رخ می دهد که در مقایسه با محور یا کشویی تعویض آن آسان تر و کم هزینه تر است .

یاتاقان های ضد اصطکاک به این دلیل چنین نامیده می شوند که اصطکاک ایجاد شده در آنها در هنگام کار نسبتاً اندک است، زیرا بار روی یاتاقان ها در سطح تماس کوچک بین کاسه و ساچمه یا غلتک اعمال می شود . از آنجا که تمام بار در سطوح تماس کوچک اعمال می شود ، ساچمه ها و غلتک های یاتاقان های ضد اصطکاک از فولاد آلیاژی سخت شده ساخته می شوند ، تا حداکثر مقاومت را در برابر فرسایش و فشار فراهم کنند.

 

یاتاقان های استوانه ای ساده

یاتاقان های استوانه ای ،قسمت یاتاقان گرد محور را نگه می دارد ( یاتاقان گرد به قسمتی از محور گویند که درون یاتاقان می چر خد ) وظیفه یاتاقان استوانه ای هدایت و نگه داشتن محور چرخان و محدود ساختن حرکت شعاعی آن است . یاتاقان های استوانه ای ساده به شکل اتوانه یا بخشی از استوانه و از موارد مختلف ساخته می شوند.

انواع گوناگون یاتاقان های استوانه ای ساده اساساً شکل ساده ای داشته و بسیار قابل انعطاف اند. به لحاظ این قابلیت انعطاف ، یاتاقان های مزبور تقریباً در تمامی تجهیزات یافت می شوند. نوع انتخاب شده برای هر کاربرد معین به خود آن کاربرد بستگی دارد. یاتاقان های استوانه ای ساده در اندازه های استاندارد با قطر خارجی کمتر از 4/1 اینچ تا بیش از 5 اینچ عرضه می شود . یاتاقان های استوانه ای بزرگتر را می توان برای نگه داشتن محور های مورد استفاده کشویی با هر قطر تولید کرد.

 

مزایای یاتاقان های استوانه ای ساده

یاتاقان های استوانه ای ساده در مقایسه با یاتاقان های ضد اصطکاک چند مزیت دارند که برخی از آنها به شرح زیر می باشند :

1-   به فضای شعاع یک متری نیاز دارند.

2-   هنگام کار ، به ویژه پس از جا افتادن ، سر و صدای کمتری ایجاد می کنند .

3-   احتمال آسیب دیدن آنها در اثر ذرات مواد آلاینده کمتر است.

4-   در برابر شرایط پیش بینی نشده اضافه بار و ضربه های ناگهانی مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.

5-   معمولاً هزینه اولیه کمتری دارند .

      یکی از مزایای یاتاقان های استوانه ای ساده این است که می توان آنها را تقریباً در هر مکانی برای مدت نامحدود و بدون آنکه از کیفیت آنها کاسته شود انبار کرد (در حالی که یاتاقان های ضد   اصطکاک باید با دقت بسیار بسته بندی و انبار شوند .)

 

روانکاری

تشریح یاتاقان ها و کاربرد آنها بدون در نظر گرفتن روانکاری که به منظور کاهش اصطکاک انجام می شود غیر ممکن است . کاهش اصطکاک وظیفه اصلی یاتاقان ها است که خود نیز به روانکاری نیاز دارد .

هنگامی که محور داخل یاتاقان می چرخد یاتاقان گرد آن در واقع بروی لایه ای از ماده روانساز حرکت می کند و نه بروی سطح یاتاقان . روانکاری با استفاده از وسایل مختلف از روغن پاشی دستی گرفته تا سیستم های تقریباً خودکار ، انجام می شود.

لایه روانساز دو قطعه را هنگام حرکت از یکدیگر جدا می سازد . روانساز همچنین حرارت ایجاد شده را از یاتاقان دور می کند.

در اکثر یاتاقان های استوانه ای یکی از دو حالت روانکاری برقرار است. در حالت اول که روانکاری مرزی (Boundary lubrication) نام دارد ، یاتاقان و یاتاقان گرد تقریباً به طور کامل از هم جدا می شوند ، اما تا حدودی تماس فلز به فلز وجود خواهد داشت . در این حالت بلند ترین نقاط سطوح یاتاقان و یاتاقان گرد با هم تماس مستقیم می یابند .

حالت دیگر روانکاری لایه کامل (Full film lubrication) نام دارد، زیرا در این حالت تماس فلز به فلز به هیچ وجه وجود ندارد ، و یاتاقان ویاتاقان گرد کاملاً توسط لایه روانساز از هم جدا می شوند.

هنگامی که محور در حالت سکون است ، یاتاقان گرد مستقیماً بروی سطح یاتاقان قرار می گیرد،و جدایش آنها اندک یا معادل صفر است . اما هنگامی که محور می چرخد ، مکش حاصل باعث ایجاد لایه ای از روغن به شکل سه گوش زیر یاتاقان گرد می شود . محور در ادامه چرخش خود ، بدون هیچ گونه تماس فلز به فلزکاملاً بروی لایه روغن قرار می گیرد تا زمانی که از چرخش باز ایستد .

در بیشتر کاربردها معمولاً با دو ماده روانساز سرو کار خواهید داشت – روغن و گریس. یکی از مهمترین خواص روغن ، گرانروی یا غلظت آن است . روغن با گرانروی پایین ، رقیق و روغن با گرانروی بالا غلیظ است. در کاربرد هایی که بار سبک و سرعت بالاست ، معمولاً از زوغن با گرانروی پایین تر استفاده می شود . روغن های با گرانروی پایین تر معمولاً برای سرعت های بالا استفاده می شود چرا که روغن های رقیق تر به فاصله کمتری میان یاتاقان و یاتاقان گرد نیاز دارند .

در مواردی که نشت روغن می تواند مشکل آفرین باشد ، معمولاً از گریس استفاده می شود . گریس نیز هم برای دمای پایین و هم برای دمای بالا استفاده می شود . انسجام (Consistency) گریس نیز که بیانگر میزان سختی یا نرمی آن است یکی از ویژگی های مهم آن محسوب می شود . اگر برای روانکاری از گریس استفاده می شود . طراح یاتاقان میزان لقی کافی در یاتاقان با توجه به ضخامت لایه گریس لازم برای آن کاربرد در نظر خواهد گرفت.

روانکاری نامناسب یکی از علل معمول خرابی یاتاقان است. روانکاری نا مناسب می تواند به معنای استفاده از روانساز بیش از حد لازم ، کمتر از حد لازم ، و یا نوع نا درست آن باشد . روانکاری مطلوب عبارتند از استفاده از روانساز درست ، به مقدار درست در مکان مناسب و زمان مناسب .

نکتهمهمی که باید درباره انتخاب روانساز مناسب برای هر یاتاقان معین به خاطر سپرد آن است که این انتخاب با توجه به شرایط کاری خاص مورد نظر صورت می گیرد . به همین دلیل لازم است همواره از نوع روانساز مشخص شده برای کاربرد مورد نظر استفاده شود.

 

یاتاقان های ضد اصطکاک

یاتاقان های ضد اصطکاک که یاتاقان های با عنصر غلتشی یا تماس غلتشی نیز گفته می شوند ، دقیقاً همان وظایف یاتاقان های ساده را انجام می دهند . یعنی آنکه اصطکاک را کاهش داده ، اجزای متحرک تجهیزات را در جای خود نگه داشته و مسیر حرکت اجزای مزبور را کنترل می کنند. یاتاقان های ساده و یاتاقان های ضد اصطکاک (یا باتماس غلتشی ) اجزایی را نگه می دارند که دارای حرکت شعاعی، محوری  یا خطی و یا ترکیبی از آنها می باشند. سه نوع کلی یاتاقان ها شامل یاتاقان های استوانه ای ،راهنما و محوری می باشند.

   تفاوت یاتاقان های ضد اصطکاک با یاتاقان های ساده این است که در یاتاقان های ضد اصطکاک از یک عنصر غلتشی از قبیل ساچمه یا غلتک به منظور تحمل بار یا فشار بین قطعات متحرک استفاده می شود . در یاتاقان های ساچمه ای یا بلبرینگ ها بار بر سطح تماس نسبتاً کوچکی اعمال می شود . در یاتاقان های غلتکی بار بروی خط تماس غلتک ها اعمال می گردد.

یاتاقان های غلتکی که از غلتک های استوانه ای به عنوان عناصر تحمل کننده بار بهره می گیرد احتمالاً در رده بعدی قرار می گیرد . یاتاقان های غلتکی مخروطی نشان داده شده ، گونه مهمی از یاتاقان غلتکی ساده بشمار رفته ، و برای تحمل انواع بسیار خاصی از بار طراحی می شود . نوع چهارم ، یاتاقان ساچمه ای فشاری یا ضربه گیر است که برای بار های محوری طراحی می شود .

به استثنای طرحهای خاص اکثر یاتاقان های ضد اصطکاک از دو حلقه مجموعه ای از عناصر غلتشی ( غلتک یا ساچمه ) و یک محفظه یا جدا کننده یاحامل نگه دارنده تشکیل می شود این محفظه باعث می شود عناصر غلتشی با فواصل مساوی از هم جدا  شوند . به دلیل استفاده از محفظه یاتاقان معمولاً می تواند به عنوان یک واحد کامل ، به آسانی سوار یا پیاده شود. محفظه همچنین از چسبیدن عناصر غلتشی و جمع شدن آنها در این محل جلوگیری می کنند .

یاتاقان ها ضد اصطکاک با استفاده از استاندارد های بسیار دقیق ساخته می شوند . تولرانس ابعاد ساچمه ها و غلتک ها معمولاً در حد ده هزارم یا حتی چند میلیونیم اینچ می باشد . این یزان دقیق برای عملکرد درست و مر طولانی یاتاقان های ضد اصطکاک لازم است ، همچنین از بیرون  زدگی عناصر غلتشی جلوگیری کرده، میزان لقی ، شعاعی و محوری مناسب را برای تضمین کارکرد نرم و بی درد سر فراهم می سازد.

 

طراحی یاتاقان

همانند مبحث یاتاقان های ساده نخستین سوالی که یک مهندس طراح در مورد یاتاقان ضد اصطکاک خواهد پرسید این است که این یاتاقان باید دقیقاً چه کاری انجام دهد؟ البته شما پاسخ این سوال را می دانید . این یاتاقان باید بار معین یک محور معین را تحمل کند .به بیان دیگر این نوع کاربرد است که وظیفه یاتاقان را تعیین می کند .

در طراحی یاتاقان ها ، طراح باید نکات زیر را مد نظر قرار دهد:

1-   نوع دستگاه ، شرایط و نیاز های آن

2-   ظرفیت بار (وزن و فشار)

3-   سرعت کار

4-   ضریب خستگی

5-   طول عمر لازم

6-   شرایط محیط (دما ، رطوبت، خوردگی، وجود یا عدم وجود گرد و خاک یا سایر ذرات آلاینده، و غیره)

7-   نوع نصب

پیش از طراحی یک یاتاقان باید هر یک از نکات فوق را مد نظر قرار گیرد. امروزه اکثر شرایط کاری و یا کاربردی چنان استاندارد شده اند که می توان گفت نکات عمده طراحی یاتاقان از قبل در نظر گرفته شده اند . به استثنای موارد خاص در طراحی یاتاقان های مرسوم اغلب شرایط لازم مد نظر قرار می گیرند. پس از آنکه طراح تجهیزات پاسخ پرسشهای خود را از میان یاتاقان های استاندارد انتخاب نماید.

البته شناخت این عوامل حایز اهمیت است. از میان عوامل موثر چند عامل چنان با هم مرتبط می باشند که جدا ساختن آنها امری دشوار است( به ویژه رابطه میان سرعت، بار، و میزان خستگی که طول عمر یاتاقان را تعیین می کنند) به عنوان مثال بار و سرعت بر مقاومت یاتاقان در برابر خستگی تاثیر می گذارند. مقدار باری که یک یاتاقان می تواند تحمل کند با عوامل سرعت و خستگی رابطه مستقیم دارد. شرایط بار و خستگی هر دو می توانند بر انتخاب سرعت کار تاثیر بگذارند. ظرفیت بار به توانایی یاتاقان برای تحمل مقدار فشار یا وزن معین گویند . ظرفیت واقعی یک یاتاقان بر حسب میزان باری که می تواند برای یک مدت معین تحمل کند به چند عامل بستگی دارد ، که از جمله می توان به اندازه ، تعداد ردیف ها و تعداد عناصر غلتشی و نیز خواص مواد به کار رفته در یاتاقان اشاره نمود. 

محدودیت عمده یاتاقان ضد اصطکاک در عدم مقاومت آن در برابر خستگی است. از آنجا که نیرو های بار متمرکز بوده و سطح تماس عناصر غلتشی نسبتاً کوچک است.، فلز یاتاقان سر انجام کارایی خود را از دست خواهد داد . اگر یاتاقان به علل دیگر از جمله روانکاری نادرست ، آسیب دیدگی ناشی از میزان نبودن تراز و یا هر نوع حادثه ای معیوب نشود ، خرابی آن قطعی خواهد بود ، زیرا دیر یا زود عناصر غلتشی آن زیر نیروی تنش وارد آمده از کار خواهند افتاد .

خرابی ناشی از خستگی یا اعمال نیرو ی تنش به صورت پوسته پوسته شدن شروع می شود. در این حالت ، خرابی با ظهور ترک آغاز شده و به کنده شدن سطح حامل بار به صورت ورقه ورقه یا تراشه منتهی می گردد طول عمر یاتاقان معمولاً به طول مدت کار مفید آن قبل از خرابی ناشی از خستگی می گویند .

یاتاقان های ضد اصطکاک برای رسیدن به طول عمر کاری لازم باید با یک سرعت مشخص کار کنند . بار های ضربه ای می توانند بر این یاتاقان ها اثر مخربی بگذارند زیرا با اعمال تنش اضافی بر عناصر یاتاقان باعث تغییر شکل آنها می شوند. در هر حال در این شرایط نقطه خستگی بسیار زودتر تحقق خواهید یافت.

هرچه بار سبک تر باشد عمر یاتاقان بیشتر خواهد شد، زیرا یاتاقان تحت تاثیر تنش کمتری قرار خواهد گرفت.

سرعت کمتر محور نیز موجب افزایش عمر یاتاقان می شود با دو برابر شدن سرعت کار عمر یاتاقان نصف خواهد شد. این امر به ویژه در مورد یاتاقان های بزرگ صدق می کند . یکی از دلایل آن این است که خرابی حلقه بیرونی در سرعتها ی بالا بیشتر اتفاق می افتد ، زیرا عناصر غلتشی بر میزان نیروی بار گریز از مرکز می افزایند به بیان دیگر ، هنگام چرخش محور ، عناصر غلتشی یاتاقان در اثر سرعت چرخش در جهت بیرون محور هل داده می شوند .

در هنگام محاسبه ظرفیت لازم یاتاقان طرح ابتدا طول عمر یاتاقان را بر حسب تعداد ساعات کارکرد یا میلیون دور چرخش محور برآورد می نماید. این روش در عمل بسیار مرسوم است . برای مثال برخی از تجهیزات باید به طور پیوسته یا 24 ساعته کار کنند . بدیهی است قابلیت اطمینان یاتاقان در چنین کاربرد هایی از اهمیت ویژه برخوردار است. طراح بر یاتاقان هایی می اندیشد که قبل از نیاز به تعویض بیش از 100000 ساعت کار کنند . از سوی دیگر چنین طول عمر و ظرفیت یاتاقانی برای تجهیزاتی که کاربرد چندانی ندارند ضرورت ندارند. در این موارد طول عمر 500 ساعت برای یاتاقان کافی خواهد بود.

اصطلاح طول عمر یاتاقان در موارد استفاده می شود که حداقل عمر مفید عامل مهمی محسوب می شود و این در مواردی صادق است که تعویض یاتاقان در صورت خراب شدن زود هنگام آن بسیار پر هزینه است . برای مثال یک موتور الکتریکی بکار رفته در یک ماشین ممکن است تنها هنگام تعمیر اساسی آن قابل دسترسی باشد . فواصل زمانی تعمیر اساسی چنین موتوری معمولاً بر اساس طول عمر مورد انتظار عایق بندی موتور استوار ی باشد. در این حالت یاتاقان باید بدون خرابی یا نیاز به تعویض در فاصله بین دو تعمیر اساسی زمان بندی شده به خوبی کار کند.

 

یاتاقان های ساچمه ای و غلتکی

تمامی یاتاقان های ضد اصطکاک یا از نوع ساچمه ای می باشند یا غلتکی هستند. تفاوت اصلی میان این دو نوع اصلی یاتاقان ها شکل خود عنصر غلتشی است. ساچمه سطح تماسی شبیه نقطه دارد،در حالتی که سطح تماس غلتک بزرگتر و به شکل یک خط راست می باشد. این تفاوت همچنین اختلاف میان مزایا و کاربرد کلی آنها را نیز توصیف می کند . یاتاقان های غلتکی به لحاظ سطح تماس بزرگتر می توانند بارها ی بیشتر را تحمل نمایند . یاتاقان های ساچمه ای نمی توانند چنین بار سنگینی را تحمل کنند اما این عیب را سرعت بالاتر آنها جبران می کند .

 

یاتاقان های فشاری یا محوری

اکثر یاتاقان هایی که تاکنون با آنها شده اید اعم از ساده یا ضد اصطکاک برای تحمل بارها ی شعاعی و محوری طراحی شده اند. بارها ی محوری خالص معمولاً توسط یاتاقان های فشاری یا محوری مختلف نگه داشته می شود . از خمله موارد کاربردی مربوطه می توان به ماشینهای اداری تا ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ژنراتورهای بزرگ الکتریکی که با نیروی هیدرولیک کار می کنند اشاره نمود. معمولاً هیچ محدودیت عملی برای بارهایی که می توان به این یاتاقان ها اعمال نمود وجود ندارد.

یاتاقان های محوری که از سه قسمت اصلی تشکیل شده است : قسمت اول خود محور است که قسمت دوم به نام طوقه به آن متصل است. قسمت سوم سطح یاتاقان محوری است . محور و طوقه هنگام چرخش توسط لایه ای از ماده روانساز نگه داشته می شود. معمولاً این یاتاقان ها در روغن غوطه ورند.

 

 

 

یاتاقان های خود تنظیم

یاتاقان های خود تنظیم برای مواردی طراحی می شوند که تنظیم تراز یاتاقان دشوار است. یکی از یاتاقان های خود تنظیم ، یاتاقان غلتکی خمره ای است که به لحاظ شکل آن بدون کاهش ظرفیت بار به طور خودکار  تنظیم نادرست را جبران می کند. این یاتاقان در مخلوط کن ها ، نوار نقاله ها، کاهش دهنده های سرعت، ویبراتور ها ، و سایر تجهیزات سنگین بکار می رود.

 

یاتاقان های حرکت خطی

یاتاقان های حرکت خطی شامل هر دو نوع ساده و ضد اصطکاک شده و به منظور فراهم ساختن حرکت خطی افقی یا قایم قطعات تجهیزات بکار می روند . نمونه های یاتاقان های حرکت ساده شامل ریلهای v شکل و هدایت کننده های مورد استفاده در ماشینهای تراش و سایر ماشینها می شود که برای هدایت سکو های متحرک ابزار به کار می روند . سایر کاربرد ها شامل ریلهای هدایت آسانسور و یاتاقان های متحرک موجود در کمپرسورها و برخی از موتورها می شود.

 

یاتاقان های پیش نصب شده

یاتاقا های پیش نصب شده واحدهایی هستند که با بدنه ، تبدیل، و آب بندها به صورت یک مجموعه کامل عرضه می شود تا امکان نصب آسان آنها بروی تجهیزات فراهم گردد. تمام اجزای آن در یک واحد بسته قرار گرفته که حفاظت، روانکاری ، و بهره برداری مناسب از یاتاقان را تضمین می نماید . این یاتاقان ها هم به صورت ساده و هم به صورت ضد اصطکاک در طرحهای گوناگون عرضه می شوند و برای طیف گسترده ای از اندازه محور ها و پایه های نصب مناسب می باشند. خود یاتاقان ها از همان ویژگی ها و محدودیتهای انواع نصب نشده برخوردارند.

 

 

یاتاقان های ابزار دقیق

یاتاقان های ابزار دقیق یاتاقان های دقیقی هستند که حداقل یکی از ویژگی های زیر را دارند : کارکرد نرم (ارتعاش کم) ، گشتاور کار کم، یا یکنواخت ، کنترل زاویه تماس ، یا پاکیزگی بسیار . این یاتاقان ها سه اندازه اصلی دارند : کوچک، متوسط ، باریک. قطر یاتاقان های کوچک معمولاً بیشتر از 8/3 اینچ نیست گرچه برخی از انواع باریک آنها دارای قطر خارجی حداکثر 2/1 اینچ می باشد . قطر خارجی اندازه متوسط آنها می تواند به 1 اینچ برسد.انواع باریک بزرگتر با قطر 4 اینچ نیز عرضه می شوند. این نوع یاتاقان ها در ژیروموتورها (gyro (motors سر و موتور ها (servomotors) چرخ دنده ها (gear heads) ،پتانسیومترها ( ،‌و جریان سنج ها (Flow meters) به کار می روند.

 

یاتاقان های ساچمه ای سنگ نزده  

یاتاقا ن های ساچمه ای سنگ زنی نشده از حلقه هایی ساخته می شوند که گر چه به دقت ماشینکاری و سخت شده ، اما سنگ زنی نمی شوند . البته این یاتاقان ها با ساچمه های سنگ زنی و صیقل خورده بکار می روند.

 

یاتاقان های پودر فلزی

بوش های متخلخل از مخلوط پودر فلزات یا آلیاژ هایی ساخته می شوند که ابتدا فشرده و سپس کلوخه می شوند.(کلوخه سا

/ 2 نظر / 40 بازدید

سلام دوست عزیز عالی بود استفاده کردیم آرزوی موفقیت و پیشرفت براتون دارم

علی

سلام یه پروژه کامل درباره اصول انتخاب یاتاقان ها می خوام لـــطفا” تو رو خدا کمک کنید خیلی عجله دارم تا آخر هفته لازم دارم اگه سایتی منبعی یا هر چیز دیگه ای هست بگید دانلود کنم با تشکر