فروشگاه ساز فایل و همکاری در فروش سل یو
دانلود جزوه مبانی تکنولوژی بیرینگ - ساخت و تولیدWeblog, Persian,Iran, Iranian, Farsi, Weblogs">
لینک های وب
..
پروژه دیفرانسیل

دانلود پروژه تحقیقاتی با موضوع دیفرانسیل

دانلود پروژه دیفرانسیل
تحقیق کوپلینگ ها و کلاچ ها

تحقیق در مورد کوپلینک ها و کلاچ ها

دانلود تحقیق کوپلینگ ها و کلاچ ها
کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته اونیل

دانلود کتاب ریاضیات پیشرفته اونیل

دانلود کتاب ریاضیات مهندسی پیشرفته اونیل
شکل دهی هیدروفرمینگ یا Hydroforming

تحقیق شکل دهی فلزات با موضوع هیدروفرمینگ

دانلود شکل دهی هیدروفرمینگ یا Hydroforming
پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )

عنوان دانلود پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )
دسته مدیریت (مدیریت بازاریابی)
فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید 22 اسلاید
كتاب اصول بازاریابی تالیف فیلیپ كاتلر و گری آرمسترانگ از جمله منابع مهم درس مدیریت و اصول بازاریابی در سطح كارشناسی و كارشناسی ارشد می باشد این فایل شامل

دانلود پاورپوینت مدیریت خطوط کالا، نام های تجاری و بسته بندی (فصل پانزدهم كتاب اصول بازاریابی كاتلر )
دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

عنوان دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
دسته مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته مدیریت مالیحسابداری اقتصادفرمت پاورپوینت(Powerpoint)
تعداد اسلاید 14 اسلاید
کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس

دانلود دانلود پاورپوینت تجزیه و تحلیل اقتصاد بازار (فصل دوازدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)

عنوان دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
دسته مدیریت سرمایه گذاری، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته مدیریت مالیحسابداری اقتصاد
فرمت پاورپوینت(Powerpoint)
تعداد اسلاید 39 اسلاید
کتاب مدیریت سرمایه گذاری تالیف جونز ترجمه دکتر رضا تهرانی و عسکر نوربخش از جمله منابع مهم درس مدی

دانلود دانلود پاورپوینت قیمت و بازده اوراق قرضه (فصل هفدهم کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف جونز ترجمه تهرانی و نوربخش)
دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

عنوان دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)
فرمت پاورپوینت (قابل ویرایش)
تعداد اسلاید 33 اسلاید
دسته مدیریت( مبانی سازمان و مدیریت اصول مدیریت مدیریت عمومی)
طراحی با سالایدهای بسیار زیبا
کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان از جمله ی مهمترین منابع درس مبانی سازمان و مدیریت، اصول مدیریت و

دانلود دانلود پاورپوینت تصمیم گیری و حل مسأله (فصل چهارم کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)
جزوه آموزشی رویكردی به نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده سطح1

فهرست مندرجات
عنوان صفحه
بخش اول اهداف نگهداری و تعمیر برنامهریزی شده
1 مقدمه 3 1
5 BS 2 نگهداری و تعمیر برنامهریزی شده و تقسیمبندی 1
3 مزایای نگهداری و تعمیر برنامهریزی شده 11 1
بخش دوم فازبندی پروژه طراحی و اجرای سیستم نگهداری و تعمیر
بخش سوم طراحی سیستم نگهداری و تعمیر برنامهریزی شده
1 ایجاد سیستم 21 3
2 طراحی فرمها و ساختار اطلاعاتی

دانلود جزوه آموزشی رویكردی به نگهداری و تعمیر برنامه ریزی شده سطح1

 

مبانی تکنولوژی بیرینگ

 

دوره آموزشی " مبانی تکنولوژی بیرینگ " ، از نیازهای ضروری یا پیشنیاز کار
تمام افرادی است که به گونه ای با بیرینگ در ارتباط هستند، چه تأمین کنندگان و چه
مصرف کنندگان بیرینگ....


..ضرورت توسعه آموزشهای فنی در زمینه بیرینگ
را میتوان به مثابه قلب ماشین آلات در تمام صنایع در نظر ( Bearing) بیرینگ
گرفت. نقش اصلی بیرینگ در ماشینآلات ایجاد بستر مناسب حرکت و تحمل بار است .
لذا کوچکترین خلل در کارکرد بیرینگها ، ماشین آلات را از حرکت یا کار مؤثر باز
می دارد. از آنجا که اصطکاک و سایش در اج زاء مک انیکی غی ر قاب ل اجتن اب اس ت،
بیرینگ ها نیز به مرور دچار فرسایش شده و عمرمفید آنه ا ب ه س ر آم ده و م ی بای ست
تعویض گردند . از اینرو بیرینگ ها جزو قطعات مصرفی به حساب می آیند و هم واره
جزو سبد خرید کارخانجات قرار دارند.
برطبق تجارب وبررسیهای بعمل آمده، م صرف بیرین گ در ص نایع ای ران ب یش از ح د
متعارف در صنایع کشورهای در ح ال توسعه ی ا پی شرفته اس ت و بنظ ر میرس د رق م آن
حداقل دو برابر باشد. این مقدار مصرف اضافی هزینهای بسیار گزاف به کشور تحمیل
میکند. از اینرو بهینه کردن وک اهش می زان م صرف بیرین گ م ی بای ست ج زو دغدغ ه
مدیران صنعت قرار گیرد چرا که:
١. قریب به تم ام بیرین گ ه ای م صرفی در ص نا یع از خ ارج ک شور ت أمین و وارد
گشته و در مقابل میلیونها دلار ارز سالیانه از کشور خارج میگردد.
٢. در دنیای تولید رقابتی ، لازمه اف زایش کمّ ی و کیف ی تولی د وب ه طب ع آن اف زایش
در آمد وس ود ، در گ رو اف زایش زم ان و کیفی ت ک ارکرد ماش ین آلات اس ت . ب ه
عبارتی دیگر در گرو کاهش توقفات دستگاهها ناشی از تعمیرات و تعویضات...

 

 

برای دانلود کلیک کنید.

 

 

منبع:http://www.prozhe.comتاريخ : ۱۳٩٠/۱٢/۱٦ | ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ | نویسنده : مهدی خادمیون | نظرات ()
> php -S localhost:8000