پیشرفت های اخیردرمورد سنگ زنی راه هایی را برای یک دست کردن سطوح مواد سخت و نرم با فرآیند نانو به وجود آورده است.(دقت و درستی بالا) سنگ زنی با چرخهای سوپر سمباده ها یک راه خوب برای ایجاد دقت زیاد در یکنواختی سطح است . چون دانه های ریز الماسی سوپر سمباده ها نیاز به یک نیروی زیادی در عملیات سنگ زنی دارند ، از این رو چرخهای سنگ زنی که اتصال اجزای آن از نوع فلزی است ، پیشنهاد می شود . ثابت کردن و درست کردن و به اصطلاح صاف کردن سطوح چرخ سنگ زنی مشکلات اصلی هستند و موقع بار گذاری زیاد بر روی چرخها تمایل به کند شدن دارند . موقع استفاده از چرخ سنگ زنی سوپر سمباده ای برای سنگ زنی متناوب ، صاف کردن سطوح چرخ سنگ زنی باعث جلوگیری از بار گذاری زیاد برای کند کردن چرخ سنگ می شود . فرآیند صاف کردن سطح چرخ سنگ زنی با تکنولوژی نانو یکی از مؤثرترین فرآیند برای صاف کردن سطوح چرخ های سنگ زنی که پیوند فلزی دارند ، است .
این فرآیند زمانی که یک لایه ای از اتم خورده شده است ، انجام می شود . پیشرفت های اخیر در زمینه ماشینکاری مواد ترد و نرم نشان می دهد که در تغییر شکل پلاستیک یک لایه برداری کوچک سبب کاهش آسیبهای زیر سطحی در قطعه کار می شود . وقتی یک تغییر شکل جزئی اتفاق می افتد با فرآیند صاف کردن سطحی نانو دیگر نیازی به دیگر فرآیندهای صافکاری نیست . الید یکی از فرآیندهای صاف کردن سطوح در ابعاد اتمی استآقای موراتا در سال 1985 میلادی، استفاده از الید را برای کاربرد برش سمباده ای سرامیک ها معرفی کرد . سرامیک های ساختمانی به سختی خرد می شوند که این سختی ناشی از طبیعت ترد و سخت آنها است . برای خرد کردن مواد سخت از نوع نرم تر چرخ سنگ استفاده شده است . چون چرخ سنگهای نرم تر مشکل کاهش قطر را ناشی از سایش چرخ دارند . بنابراین پیوندهای قوی تر با سمباده های سخت تر برای سنگ زنی مواد ترد و سخت انتخاب شدند . شکل 1 طرح کلی از انجام فرآیند الید را نشان می دهد . وقتی دانه ها فرسوده می شود ، یک لایه جدید در سطح خارجی الکترولیز می شود و مواد چسبیده لازم از سطح چرخ سنگ به منظور یک دست کردن دانه ها جدا می شوند .نتایج نشان داد که نیروی بکار برده شده در سنگ زنی برای صاف کردن سطوح به مقدار قابل توجهی کاهش یافت شکل( 2) . به هر حال صافی سطح در برش سمباده ای ملاک اصلی نیست . زبری سطح به خاطر کاربرد الید بیشتر شد . از آزمایشها نتیجه گرفته شد که الید با وجود مشکلاتی از قبیل تشکیل زنگ زدگی ناشی از کاربرد تکنیک الکترولیز ، یک فرآیند مؤثر برای افزایش کیفیت سطح است . آقای امری در سالهای میلادی (1990 و 1999 ) الید را برای مفید بودن ، برای چرخهای سنگ زنی بیشتر توسعه داد.انواع متفاوتی از چرخهای سنگ زنی با روش سنگ زنی الید استفاده شده اند . چرخهای سنگ زنی استفاده شده در الید به طور وسیعی به قسمتهای زیر طبقه بندی میشوند.

1– چرخهای سنگ زنی الماسه اتصال با فلز .
2 – چرخهای سنگ زنی الماسه اتصال با صمغ درخت وفلز .به طور معمول آهن یا مس ریخته گری شده به عنوان اتصال مواد استفاده می شود . مقداری از کبالت می تواند در اتصال مواد برای قابلیت بهتر سنگ زنی وجود داشته باشد . فلز و صمغ درخت برای قابلیت بهتر سنگ زنی به نسبت معلومی مخلوط می
شوند . معمولاً مس برای اتصال مواد در چرخهای سنگ زنی اتصال با صمغ درخت و فلز استفاده می شود . انواع چرخهای سنگ زنی از شماره ( 325 # ) تا ( 30,000 # ) که اندازه متوسط دانه ها از (38 میکرومتر) تا(0.5 نانومتر ) است ، دسته بندی می شوند .منبع تغذیه برای کنترل جریان ، ولتاژ و پهنای پالس در صاف کردن سطوح برای الید استفاده می شود . ساده ترین سیستم الید شامل چرخ سنگ زنی الماسه اتصال با فلز ، یک الکترود ، یک منبع تغذیه و مایع کار الکترولیت است . چرخ سنگ زنی اتصال با فلز ، بوسیله( براش ) که اتصال یکنواختی با بدنه چرخ دارد. قطب مثبت ایجاد می کند و الکترود قطب منفی ایجاد می کند . در یک فاصله کوچک بین قطبهای مثبت و منفی بخاطر ایجاد جریان شدید برق و مذاب شدن مواد سنگ در آن فاصله عملیات الکترولیز انجام می شود.